Protocol COVID-19

Dit protocol is gemaakt zodat de repetities van Muziekvereniging Frisselstein op een verantwoorde wijze herstart kunnen worden. Het voorkomen van risico’s voor de gezondheid van dirigent en orkestleden staat te allen tijde voorop. Orkestleden en dirigent houden zich aan de RIVM-richtlijnen.

De RIVM richtlijnen:

 • we houden anderhalve meter afstand van elkaar;
 • tijdens het muziek maken houden we twee meter afstand van elkaar;
 • we wassen onze handen vaak en goed;
 • we schudden geen handen;
 • we hoesten in onze elleboog;
 • we zitten niet aan ons gezicht;
 • we blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten hebben.

We verwachten dat onze leden zich aan de afspraken houden en spreken hen hier op aan. Op deze wijze verwachten we veilig onze repetities in aangepaste vorm te kunnen hervatten. Uiteraard hebben we begrip voor leden die vanwege hun thuissituatie of uit angst besluiten de repetities niet te bezoeken. We blijven met hen in gesprek, om te bespreken hoe we hun kunnen betrekken bij de repetities thuis en in de toekomst.

Om de repetities veilig en volgens de richtlijnen te laten verlopen hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Alleen spelende leden zijn aanwezig, zo houden we het aantal personen in onze repetitieruimte onder de 30 personen (exclusief dirigent, die telt als personeel).
 • Bij de repetities mag/kan geen publiek aanwezig zijn;
 • Kom zoveel mogelijk met de fiets. Kom je met de auto, kom dan alleen of alleen met je gezinsleden in de auto. Kom je je kind brengen, dan mag alleen het kind uitstappen, ouders blijven in de auto.
 • Arriveer kort voor de repetitie begint;
 • De ingang bij de receptie is de enige ingang voor de Cultuurfabriek. Alle overige toegangsmogelijkheden worden gezien als uitgang.
 • In de hal is desinfectiemiddel aanwezig, we verwachten dat alle leden handen wassen/desinfecteren bij binnenkomst;
 • Registreer je bij de ingang van de Noordkade. De Noordkade moet een eigen administratie bijhouden;
 • Ga dan direct naar de Podiumzaal. Het trappenhuis bij de receptie is voor al het stijgende verkeer;
 • Bij de Podiumzaal volgt er weer een registratie, voor de eigen administratie van Frisselstein. Je krijgt hier een rijnummer en een stoelnummer;
 • Ga in de repetitieruimte direct naar de toegewezen plek en blijf daar ook. Ga niet rondlopen. Ga ook niet schuiven met je stoel, die heeft een vaste plek;
 • We houden één gemeenschappelijke pauze, drankje en/of iets te eten voor in de pauze moet je zelf meebrengen, het afval moet je ook weer mee naar huis nemen;
 • In de pauze moet je wel op je stoel blijven zitten, we gaan niet rondlopen;
 • Deel onderling geen materialen, ook geen bladmuziek of lessenaar. Neem je eigen materialen mee;
 • Instrumenten worden niet onnodig doorgeblazen, bij het doorblazen of legen van je instrument gebeurt dit in een afsluitbaar bakje, met daarin een doek of tissues. Deze moet je zelf meenemen en (afgesloten) weer mee naar huis meenemen. Maak thuis je instrument (verder) schoon (leeg). Knoei niet op de grond. Neem een (hand)doekje mee om de vloer te reinigen, als je wel op de grond geknoeid hebt;
 • Voor en na de repetitie wordt de ruimte gelucht en worden de stoelen en deurklinken gedesinfecteerd;
 • Bij het verlaten van de repetitieruimte doen we dat per rij. Volgorde: eerst rij 4, dan 3 dan 2 en als laatste rij 1;
 • Ga direct naar buiten en volg daarbij de door de Noordkade aangegeven route;
 • Wil je wat drinken in de Afzakkerij? Dit doe je door te bellen met de Afzakkerij en je te houden aan de richtlijnen van het RIVM. (Zie ook het punt ‘Horeca op de Noordkade’);
 • Opbouw en afbouw slagwerk gebeurt door aangewezen personen. Slagwerkers gebruiken zo veel mogelijk eigen stokken, indien nodig dragen zij handschoenen en wisselen zo min mogelijk van instrument. Waar nodig worden instrumenten na afloop afgenomen met desinfecterende middelen.
 • De repetitieruimte is door de aangewezen personen (met handschoenen) klaargezet als je komt, je wordt gewezen naar je stoel , na afloop reinig je je eigen plek;
 • Het bestuur (CORONA verantwoordelijke) kan een lid wat toch met ziekteverschijnselen naar de repetitie komt, verplichten om het gebouw te verlaten. We willen geen risico’s op besmetting lopen;
 • Houdt te allen tijde rekening met de 1,5 meter tussenruimte.

Voor vragen en opmerkingen over het hierboven staande kunnen de orkestleden zich wenden tot de contactpersoon: Kees van Summeren en Annelies van Rooij.

Afmelden voor de repetities gebeurt gedurende de volledige periode dat de maatregelen gelden bij Annelies van Rooij per telefoon/sms/app.

Aanvullende informatie.

Het bestuur draagt zorg voor naleving van het protocol. Dit protocol is bij alle leden bekent, als ze zich niet aan de voorschriften houden zullen ze worden geweerd bij de repetitieavonden. Het protocol is te vinden op de website en in de mail. Mochten er in de toekomst veranderingen plaatsvinden aan dit protocol worden de leden hiervan op de hoogte gesteld.

Specifieke richtlijnen en maatregelen voor groepen zoals orkesten, muziekverenigingen en ensembles, gemeente Meijerijstad:

 • Muzikanten, ook blazers, mogen samen repeteren en uitvoeringen verzorgen, mits een onderlinge afstand wordt gehanteerd van minimaal 2 meter;
 • Geadviseerd wordt bij instrumenten zoals een schuiftrombone een grotere onderlinge afstand te hanteren;
 • De protocollen van de exploitanten van de gebouwen en gebruikers moeten afgestemd zijn met de branchevereniging;
 • De ruimte waarvan gebruik gemaakt wordt moet over een adequate ventilatie beschikken;
 • Geadviseerd wordt om 1 repetitie per dagdeel toe te staan, zodat ventilatie kan plaatsvinden. Tussen de dagdelen door kan dan geventileerd worden;
 • Alle muzikanten zorgen voor een eigen handdoek om de gecondenseerde lucht uit het instrument op te vangen. De uitgeblazen lucht is warmer dan het instrument, waardoor in het instrument de lucht snel afkoelt en condenseert. Alle aerosolen zullen tijdens die condensatie met het aanwezige waterdamp neerslaan op de binnenkant van het instrument in de vorm van vloeibaar water wat via lekventielen en bij saxen via de beker op een handdoek op de vloer wordt geloosd.

Dit protocol is opgesteld aan de hand van de richtlijnen van het RIVM; Cultuurconnectie; KNMO en gemeente Meierijstad.

Routing op de Noordkade

 • De ingang bij de receptie is de enige ingang voor de Cultuurfabriek. Alle overige toegangsmogelijkheden worden gezien als uitgang, bijvoorbeeld de deuren richting de Malerij;
 • Het trappenhuis bij de receptie is voor al het stijgende verkeer. Alle overige trappenhuizen zijn voor dalend verkeer;
 • De lift bij de Afzakkerij is bestemd voor dalend én stijgend verkeer. Maximaal 1 persoon per gebruik;
 • Op veel plekken wordt de looproute aangeduid. Op de plekken waar dat niet zo is, is er of voldoende ruimte om uit te wijken, of vragen we gezond verstand te gebruiken.

Facilitair op de Noordkade

 • Op centrale locaties in het gebouw staan mobiele desinfectiezuilen. Deze zuilen zijn voorzien van een desinfectiegel;
 • Er kan gebruikt gemaakt worden van spraytriggers met een desinfectie schoonmaakmiddel. Deze spraytriggers staan centraal bij de receptie ter beschikking. Na gebruik de spraytrigger bij de receptie inleveren.

Horeca op de Noordkade

 • Indien er een pauze wordt ingelast tijdens de repetitie kunnen wij de drankjes verzorgen bij de zaal. Hiervoor zullen wij een formulier klaarleggen, wat ingevuld kan worden. Wij zullen dan zorgen dat de drankjes op het juiste tijdstip klaarstaan buiten de zaal.
 • Indien het gezelschap ná afloop van de repetitie nog een drankje wenst te doen in café De Afzakkerij, vragen wij u dit, voorlopig voor de maanden juni en juli, door te bellen naar het café via tel.nr. 0413-782021. Aangezien wij in het café uitsluitend op reservering werken, kunnen wij u dan ook direct melden of er nog voldoende plaats is.
 • Op maandag is de Afzakkerij tot 00:00 uur open.
Plattegrond podiumzaal