Geschiedenis

Op een koude januari-avond in 1923 komen van verschillende kanten zes mannen naar de pastorie gelopen. De kragen omhoog, de das om, de handschoenen aan, de hoed op.In de pastorie is het lekker warm, er is koffie en koek en al snel komt de deken tot zaken. Nu die vermaledijde Bondsharmonie eindelijk ter ziele is, is het tijd om te bekijken of het mogelijk is een kerkelijke harmonie op te richten. Deken Franssen hoeft niet lang op de mannen in te praten; ze zijn het snel eens: er dient een kerkelijke harmonie te komen. Het rijke Roomsche leven zal ook hierin overwinnen in Veghel.

Foto-pastorie

Hier is het allemaal begonnen, in de in 1902 gebouwde pastorie aan de voormalige Middegaalspad nu Burg. de Kuyperlaan

In het voorjaar van 1923 worden de eerste stappen gezet. Er moeten muzikanten geworven worden, een dirigent is ook wel handig en instrumenten horen er ook bij. Het duurt niet lang voor de eerste repetities kunnen aanvangen. Immers, De Eendracht heeft een dirigent (Leo van der Weijden), muzikanten en instrumenten.Op 2 augustus 1923 vindt de oprichtingsvergadering plaats. Aanwezig zijn de hoogeerwaarde heer deken Franssen, geestelijk adviseur kapelaan Van Heijst, dirigent Leo van der Weijden en de leden. Het doel van de vergadering is een kerkelijke harmonie te vormen. Dit plan wordt goedgekeurd door de deken en deze zegt tevens een kerkelijke subsidie van 100 per jaar toe. Bovendien belooft hij bij goed gedrag der leden onderling zijn volle steun en medewerking. Het patronaat wordt gratis ter beschikking gesteld als repetitieruimte. Er wordt een voorlopig bestuur gekozen van vier personen:

De heren A. Franssen, P. Dirkse, P. Barten en P. van de Sande aanvaarden hun voorlopige benoeming. Een reglement van een zustervereniging wordt voorgelezen door kapelaan Van Heijst en met enige wijzigingen en aanvullingen door de leden goedgekeurd als voorlopig reglement van De Eendracht,de naam die aan de nieuwe harmonie gegeven wordt. Kennelijk is De Eendracht als naam erg populair. In Uden bestaat al sinds 1894 een harmonie van die naam. Natuurlijk kunnen we hierbij denken aan het gezegde: Eendracht maakt macht. Men besluit voorts elke vrijdagavond te repeteren. Dit verslag van de oprichtingsvergadering roept enkele vragen en opmerkingen op. Waar komt de subsidie van 100 vandaan? Nergens in het parochiearchief is terug te vinden of dit bedrag door de parochie wordt opgebracht of dat het uit de portemonnee van deken Franssen komt.

En toch is het in die tijd een fiks bedrag, dat ergens verantwoord zou moeten worden. Gelukkig is De Eendracht een kerkelijke harmonie: nu eerst mag er gratis gerepeteerd worden in het patronaat. Voorheen moest er voor het gebruik van het patronaat betaald worden:de Bondsharmonie had immers niets officieels met de kerk te maken. Van welke zustervereniging wordt het reglement gekopieerd en hoe ziet dat eruit?De belangrijkste vraag: waarom heet deze vergadering de oprichtingsvergadering?

Duidelijk is namelijk, dat de harmonie in februari 1923 is opgericht. Zo staat het immers in het jaarverslag over 1923 en zo wordt het bevestigd door krantenberichten uit die tijd (Udense Courant van 20 januari 1923, Veghelse Courant van 10 februari 1923 en 4 augustus 1923). Zo lezen we in de Veghelse Courant van 10 februari 1923: “Onze harmonie, welke een tijdje geleden werd ontbonden, is met vereende krachten weer in het leven geroepen. De eerste repetitie werd gisteravond weer gehouden.”

Al op 30 juni 1923 komen we in de Veghelse Courant een bericht tegen van een optreden van de harmonie. Samen met het Mannenkoor wordt een serenade gebracht bij het gouden echtpaar Van Lamoen-Vervoort. De dirigent van beide verenigingen (L. van der Weijden) ontvangt voor die verenigingen een bedrag onder couvert.

We kunnen hieruit concluderen, dat harmonie De Eendracht is opgericht in februari 1923. In augustus van dat jaar vindt dan de kerkelijke erkenning plaats. Het aardige is dat vanaf het lO-jarig bestaan in 1933 zo’n feest gevierd wordt rond augustus. Kennelijk heeft men de kerkelijke erkenning als oprichting beschouwd.

 

Uit:   Frisselstein 75 jaar eendracht 1923-1998