Commissies

Orkestcommissie TOF

Orkest Commissie TOF stelt voor het Toekomst Orkest Frisselstein het jaarprogramma samen en organiseert voor het orkest leuke en interessante optredens. Daarnaast onderhoudt de commissie contact met het bestuur, de leden en via de opleidingsfunctionaris met Phoenix. De commissie ondersteunt het bestuur in het opleidingsbeleid.

Leden:

 • Anne Marie Koevoets
 • Kees van Summeren
 • Ellen van de Veerdonk

Emailadres: tof@frisselstein.nl

Orkestcommissie Groot

De orkestcommissie kan worden gezien als producent van de optredens en uitvoeringen van het Groot orkest. Daarnaast dient de commissie als klankbord voor het bestuur en komt op die manier ook het jaarprogramma tot stand.

Leden:

 • Jeffrey van Lieshout
 • Perry van Lieshout
 • Kees van Summeren
 • Rob Rauh
 • Marjolein van Vooren
 • Arno van der Wielen

Emailadres: orkest@frisselstein.nl

Orkestcommissie Slagwerk

Binnen het verenigingsbeleid houdt de Slagwerkcommissie zich bezig met de dagelijkse gang van zaken van de slagwerkgroep. De slagwerkcommissie stelt in samenspraak met de muzikale leiding het repertoire vast voor de optredens. De optredens zullen door de Slagwerkcommissie, eventueel in samenwerking met andere commissies binnen de vereniging worden georganiseerd. Ideeën voor optredens kunnen vanuit de slagwerkgroepen, muzikale leiding of het Bestuur komen. In de Slagwerkcommissie participeert minimaal 1 bestuurslid die als “linking pin” naar het Bestuur optreedt. Het e.e.a vindt in nauwe samenwerking met Phoenix plaats omdat hier potentiële leden voor de slagwerkgroepen les hebben. De Slagwerkcommissie rapporteert aan het Bestuur.

Leden:

  • Ramòn van Grootel, vertegenwoordiger bestuur
  • Kees van Summeren

Emailadres: orkest@frisselstein.nl

Orkestcommissie Eigenwijs 

De orkestcommissie kan worden gezien als producent van de optredens en uitvoeringen van Eigenwijs. Daarnaast dient de commissie als klankbord voor het bestuur en komt op die manier ook het jaarprogramma tot stand.

Leden:

 • Kees van Summeren

Emailadres: orkest@frisselstein.nl

PR-commissie

De PR-commissie draagt zorg voor de website van Muziekvereniging Frisselstein. De commissie zorgt ervoor dat de website ‘up to date’ is. Daarnaast is deze commissie verantwoordelijke voor het uitbrengen van het digitale verenigingsblad Harmonieus en Het Frisselstein Vrienden nieuws.

De externe communicatie van de Muziekvereniging wordt geregeld via de contactpersoon. Dat betekent dat artikeltjes voor in de krant, eventuele aanplakbiljetten voor optredens etc, via de contactpersoon geregeld kunnen worden. Iedere commissie en project groep kan gebruiken maken van externe communicatie om hun activiteit onder de aandacht van het publiek te brengen.

Leden:

 • Pieter Elissen (social media)
 • Ramòn van Grootel (website & externe communicatie), vertegenwoordiger bestuur
 • Marjolein Schellen

Emailadres: pr@frisselstein.nl

Heeft u vragen of opmerkingen omtrent de website, dan kunt u mailen naar website@frisselstein.nl.

Instrumentenbeheer

Deze commissie is verantwoordelijk voor de reparatie, inname en uitgifte verzekering en administratie van de instrumenten van de vereniging.

Leden:

 • Perry van Lieshout
 • Kees van Summeren (slagwerk)
 • Bart van de Ven, vertegenwoordiger bestuur

Emailadres: instrumentenbeheer@frisselstein.nl

Ledenadministratie

Frisselstein is een groeiende Muziekvereniging. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Om dit allemaal goed bij te houden is er een afdeling Ledenadministratie. Hier kunnen nieuwe leden zich aanmelden, maar kunnen ook huidige leden wijzigingen als adres, mail, telefoonnummer of opzeggingen doorgeven.

Leden:

 • Ramòn van Grootel, vertegenwoordiger bestuur
 • Jasper Hanssen

E-mailadres: ledenadministratie@frisselstein.nl

Opleidingen

De coördinator is de contactpersoon tussen de Muziekvereniging en Phoenix. Zij wordt door Phoenix op de hoogte gehouden van alle relevante gebeurtenissen zoals de vorderingen van de leerlingen, examendata etc. Samen met de bestuursverantwoordelijke bepalen zij het opleidingsbeleid van de muzikanten.

Leden:

 • Anne Marie Koevoets
 • Annelies van Rooij, vertegenwoordiger bestuur
 • Kees van Summeren
 • Ellen van de Veerdonk

E-mailadres: opleidingen@frisselstein.nl

Kampcommissie

De kampcommissie organiseert het jaarlijkse muziekweekend van onze vereniging.

Leden:

 • Ramòn van Grootel, vertegenwoordiger bestuur
 • Sofie Guldenaar
 • Stefanie van Haaren (voorzitster)
 • Stef van Uden
 • Marjolein van Vooren

E-mailadres: kamp@frisselstein.nl

Kledingbeheer

De kledingscommissie zorgt voor de kleding van alle orkesten. Bij vragen, klachten etc kun je contact opnemen met de contactpersoon

Contactpersoon: Mariska van Lieshout
E-mailadres: kledingbeheer@frisselstein.nl

Sponsorcommissie

De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het werven van sponsoren en het onderhouden van de contacten met de Vrienden van Frisselstein.

Leden:

 • Ursula van Eijk
 • Cees Glorius
 • Mariska van Lieshout, vertegenwoordiger bestuur

E-mailadres: sponsoren@frisselstein.nl

Muziekbibliotheek

De muziekbibliotheek is verantwoordelijk voor alle muziek binnen de vereniging en bewaakt de budgetten van de muziekkosten. Alle bladmuziek wordt digitaal bewaard in de cloud.
Zorgt ervoor dat de leden op tijd de nieuwe partijen hebben en de dirigent de juiste partijen heeft zodat er altijd een gevarieerd programma is. Alle aanvragen voor nieuwe muziek geschiedt via de muziekbibliotheek.

Leden:

 • Perry van Lieshout

E-mailadres: muziekbibliotheek@frisselstein.nl