Missie

Muziekvereniging Frisselstein is een moderne muziekvereniging voor blaas- en slagwerkmuziek met de ambitie om vooruitstrevend en onderscheidend te zijn.

Frisselstein geeft dit onder andere vorm door haar verschillende verschijningsvormen van orkesten en ensembles in de Harmonie, Fanfare en Brass (HaFaBra) wereld.

Muziekvereniging Frisselstein heeft een hoog sociaal maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef, wat ze onder andere vorm geeft door haar muziek middels optredens, te delen met, en/of in te zetten voor, de gemeenschap.

Muziekvereniging Frisselstein is prestatiegericht in al haar doelstellingen. Het plezier van gezamenlijk musiceren, op een kwalitatief goed, verantwoord en vooral voor een breed publiek, blijvend aansprekend niveau, staan hierbij altijd centraal.

Muziekvereniging Frisselstein geeft de continuïteit van haar missie vorm door het actief stimuleren en motiveren van haar muzikanten, in allerlei leeftijdscategorieën en opleidingsniveaus, in het volgen van goede muzikale opleidingen en het deelnemen in een passend orkest en/of ensembles voor de verdere muzikale vorming binnen de vereniging.