Leden van Verdienste

Leden van Verdienste

Bert Grim † (20-7-2019)

Bert Grim is jaren voorzitter geweest van Muziekvereniging Frisselstein. Hij heeft de eerste stappen gezet in de richting die de vereniging nu gaat. Met name door het opzetten van het eerste leerlingen orkest heeft de jeugd meer ruimte gekregen binnen de vereniging. Ook is er onder zijn leiding een verjonging van het bestuur gekomen.

Thea Opheij

Thea Opheij heeft als bestuurslid jaren, zeer verdienstelijk, de belangen van de toenmalige majorettes behartigd. Verder heeft ze het uniformenbeheer van de majorettes en later van de hele vereniging lange tijd als taak op zich genomen. Met een symbolische “petje af voor Thea” (inleveren van de groene petten) heeft de vereniging haar de eretitel Lid van Verdienste gegeven.

Harrie Constant

Harry Constant heeft zich tijdens zijn groot aantal jaren lidmaatschap ingezet op diverse fronten. Zo heeft hij jarenlang de interne opleiding van nieuwe slagwerkers voor de toenmalige drumband ingevuld. Verder geeft hij ondersteuning bij de voorbereidingen van diverse activiteiten en houdt hij de aanwezigheidsregistratie bij van het Opstaporkest.

Harrie Verbeek

Harrie Verbeek heeft tijdens zijn lidmaatschap een groot aantal taken op zich genomen die er toe hebben bijgedragen dat Frisselstein is geworden wat het nu is. Zo is hij vele jaren bestuurslid van de vereniging geweest, lid van de muziekcommissie en leider tijdens de buitenoptredens. Het meest aansprekende initiatief is natuurlijk de oprichting van Harrie’s Herrie geweest. Hiermee zijn de legendarische Moesmulders vervangen als Hofkapel van de Veghelse carnavalsprinsen. Als leider heeft hij op bijzondere energieke en gedreven wijze jarenlang hier invulling aan gegeven.

Jan Lubberts † (23-8-2021)

Jan Lubberts is al vele jaren actief muzikant in ons Groot Orkest en geeft daarnaast al jaren invulling aan allerlei ondersteunende activiteiten. Zo heeft hij de muziekbibliotheek beheerd en was verantwoordelijk voor de distributie van alle muziek. Verder is hij jarenlang lid van de muziekcommissie geweest en heeft veel gedaan aan de PR van de vereniging. Als leider van het seniorenorkest heeft hij invulling gegeven aan de behoefte van de meest ervaren muzikanten binnen de vereniging. Momenteel speelt Jan nog steeds bij het Groot Orkest en Eigenwijs.

Rein van de Ven

Rein van de Ven heeft naast zijn musicerend lidmaatschap in verschillende orkesten van de vereniging, vele taken op zich genomen. Hij is bestuurslid en secretaris geweest. Verder is hij de motor achter Harmonieus, het verenigingsblad, geweest. Zijn grote accuratesse hebben alle leden kunnen ervaren, door de wijze waarop hij jaren de felicitatiedienst van de vereniging heeft vormgegeven.

Tiny van de Ven † (2015)

Tiny van de Ven heeft zich, naast zijn musicerend lidmaatschap in verschillende orkesten van de vereniging, vele jaren zeer verdienstelijk gemaakt voor de vereniging door op vakkundige wijze reparaties en onderhoud uit te voeren aan het instrumentarium.

Willy Verbruggen † (20-8-2020)

Willy Verbruggen heeft zich naast zijn musicerend lidmaatschap in verschillende orkesten van de vereniging, zeer verdienstelijk gemaakt voor de vereniging. Hij geeft zeer vakkundig technische ondersteuning bij de diverse activiteiten. Verder heeft hij er jaren voor gezorgd dat het repetitielokaal en podia in orde zijn zodat alle muzikanten een plaats hebben tijdens het musiceren.

Wim Bosboom † (11-3-2013)

Wim Bosboom is meer dan 60 jaar een enthousiaste all-round muzikant op diverse instrumenten in verschillende orkesten geweest. Van deze jaren heeft hij ruim 48 jaar bij Frisselstein gemusiceerd. Hij heeft gespeeld in onder andere het Groot Harmonie Orkest, de Moesmulders en het senioren orkest. In deze periode heeft hij zich laten typeren als een echte verenigingsman. Vele jaren heeft Wim, op zeer waardige wijze, de “Last Post” gespeeld tijdens het traditionele bevrijdingsfeest op 17 september. In deze lange periode van lidmaatschap is Wim Bosboom ook een aantal jaren bestuurslid geweest. Met name tijdens het 50-jarig jubileum van Frisselstein heeft hij op zeer voortvarende wijze de voorzittersrol op zich heeft genomen.

Piet Naus

Piet Naus is vele jaren actief geweest als penningmeester van het bestuur. Tevens heeft hij als lid van de jubileumcommissie vormgegeven aan een groots opgezet evenement ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Frisselstein. Verder heeft Piet zich al jaren samen met zijn vrouw Maria ingezet als ondersteunend muzikant in de opleidingsorkesten Opstap en TOF. Daarnaast was hij jaren actief muzikant in ons Groot Orkest en heeft tijdens zijn muzikale carrière een grote flexibiliteit laten zien door steeds op die instrumenten te spelen waar op dat moment de meeste behoefte aan was in het orkest

Huub van den Berg

Huub van den Berg heeft zijn titel Lid van Verdienste gekregen voor de wijze waarop hij tijdens zijn 7-jarig voorzitterschap, Frisselstein heeft omgevormd naar een moderne muziekvereniging met heel veel aandacht voor jeugd en opleiding.

De vereniging heeft onder zijn leiding een enorme groei doorgemaakt. De organisatie structuur en orkesten zijn aangepast om de groei naar 225 leden mogelijk te maken. De betrokkenheid van de leden in deze organisatie is hierbij sterk vergroot. De maatschappelijke betrokkenheid heeft altijd centraal gestaan, wat geresulteerd heeft in een Jubilarissenconcert waarmee mensen uit de Veghelse gemeenschap op een eigentijdse wijze een muzikale ode wordt gebracht voor hun verdienste. Maar ook de organisatie van een benefietconcert in 2005 t.b.v. de slachtoffers van de tsunami, getuigt van zijn maatschappelijke betrokkenheid. Overige doorgevoerde vernieuwingen:

  • Vorming huidig TOF-orkest
  • Vorming slagwerkgroepen Friss-Beat en Friss-Beatles
  • Enkele ingrijpende en noodzakelijke statuten wijzigingen
  • Omvorming Raad van Beheer naar Stichting Raad van toezicht
  • Vormgeving Sponsorcontracten
  • Vormgeving Vrienden Club
  • Vorming Stichting Veghel Night Live
  • Verbetering interne en externe communicatie via Website
  • nieuwe vormgeving Harmonieus en nieuwe organisatie rondom de PR
  • Opstellen van een meerjaren beleid gebaseerd op een heldere toekomst visie.

Hans Raaijmakers

Hans Raaijmakers is in 2014 bij zijn afscheid als voorzitter van Muziekvereniging Frisselstein benoemd tot Lid van Verdienste voor de inzet voor de vereniging. De oliebollenactie bij Intratuin is een initiatief van Hans geweest, waar we al enkele jaren een mooi zakcentje voor de vereniging ophalen. Ook zijn inzet voor een nieuwe repetitieruimte voor alle orkesten en ensembles aan de Noordkade wordt zeer gewaardeerd.