Dirigentengalerij

Dirigentengalerij

Sinds 1923 hebben verschillende dirigenten de muzikale leiding gehad over de orkesten van Muziekvereniging Harmonie Frisselstein. Hieronder kunt lezen wie zij waren en wat zij betekend hebben voor de vereniging. In de beschrijvingen vindt U meerdere namen van de vereniging terug. In de begin periode heet de vereniging Harmonie de Eendracht, waarna Harmonie Frisselstein en later Muziekvereniging Harmonie Frisselstein als naam worden gebruikt.

Leo van der Weijden (2 augustus 1923 – 1 maart 1953)

Leonardus Johannes van der Weijden geboren op 4 februari 1886 in Dongen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog komt hij als sergeant-kapelmeester met een militair muziekkorps in Veghel. Hij blijft hier “hangen” en geeft op zijn pensionkamer muzieklessen. Hij wordt in eerste instantie dirigent van de Bondsharmonie, die in 1922 wordt ontbonden. Op 1 mei 1916 wordt hij aangesteld als organist in de Veghelse Lambertuskerk. In 1921 trouwt hij met de Alphense Dora van Lent. Daags na hun huwelijk wil het paar op huwelijksreis gaan naar Goch. Op station staat tot hun verbazing de harmonie al klaar om hen “uit te blazen”.  In 1923 wordt hij dirigent van de Eendracht (later omgedoopt naar Frisselstein). Bijna 30 jaar blijft hij dirigent van de harmonie. In die tijd behaalt hij met de vereniging tal van mooie successen. De Eendracht klimt onder zijn leiding op van de derde afdeling naar de eerste. Hij is ook de oprichter van een symfonieorkest. Omdat hij met zijn gezin niet kan leven van zijn salaris, geeft hij viool-, cello- en pianolessen. Hij heeft het erg druk gehad met de muziek, want hij is ook dirigent geweest van de Udense Harmonie de Eendracht. En van het Boxtels gemengd koor. Gezien zijn grote verdiensten voor het Veghelse muziekleven, is er in 1981 een straat naar hem vernoemd. Pieter Joosten, zelf tientallen jaren lid geweest van de harmonie, heeft hiervoor met succes geijverd. Zo kon het gebeuren dat op 11 februari 1981 het straatnaambord “Leo van der Weijdenstraat” werd onthuld door Pieter Joosten.

De heer Gruithuizen (tijdelijk in 1939)

Afkomstig uit Eindhoven en tijdelijk vervanger in 1939 voor Leo van de Weijden, die om gezondheidsredenen het een paar maanden rustiger aan moest doen.

Broeder Candidus 1952

Dirigent van de Jeugd harmonie en verzorgt de jeugd opleiding in deze periode.

Ton Kotter ( 1 september 1953 – 5 oktober 1960)

Oud marinier en musicus/dirigent, woonachtig in Tilburg. Een voortreffelijk trompettist die graag liet horen hoe goed hij was. Hij dirigeerde verschillende korpsen in de regio waaronder Schijndel en Tilburg. Hij was nauwgezet en hield van muzikale contrasten en zeker van de vereiste discipline. Daar wij toen nog geen dames bij ons korps hadden, sprak hij iedereen – van jong tot oud – aan met jongske. Dat viel niet altijd in even goede aarde. Hij leidde een jeugd- en seniorenkorps en ging met beiden op concours. Hier werden toen al eerste prijzen gehaald. Hij componeerde ook enkele loopmarsen die door Frisselstein werden uitgevoerd. Van Kotter hebben we geleerd te musiceren met veel onderling respect voor elkaar. Dat wil zeggen naar elkaar luisteren – een mooie toon blazen – vooral letten op de tekens – en zeker regelmatig aanpassen aan de aanwezige muzikanten, zodat er niet boven het gemiddelde niveau werd gespeeld. Ton Kotter heeft met Frisselstein het hoogst aantal punten op een concours gehaald. Dit was op 24 november 1957 tijdens de Nederlandse kampioenwedstrijden in Valkenburg. Frisselstein werd toen kampioen met maar liefst 342 punten. Er konden 360 punten worden behaald. Frisselstein won toen de “Blauwe Wimpel”.

Anton Stolwerk (5 oktober 1960 – 23 oktober 1963)

Anton Stolwerk kwam uit Nijmegen. Hij was professioneel muzikant in de Luchtmachtkapel, waar hij altsaxofoon speelde. Hij had de touwtjes goed in handen en vindt dat eenieder altijd op de repetitie moet zijn. In deze periode leert hij dat dat niet altijd mogelijk is. Door zijn beroep moest hij zichzelf  helaas regelmatig laten vervangen door een collega. Het was goed repeteren en musiceren onder zijn leiding. Deze periode is een duidelijk mindere geweest voor Frisselstein. Anton Stolwerk is nooit met Frisselstein op concours geweest.

Ton van Gool (23 oktober 1963 – 22 november 1972)

Hij woonde in Tilburg en werkte op een nutsbedrijf aldaar in Gemeentedienst en de in de avonduren had hij gestudeerd om ook nog als klarinettist en dirigent te kunnen functioneren. Ton van Gool was een dirigent met veel capaciteiten en daarnaast ook een hele aardige man die met veel esprit voor ons korps stond. Prachtige prijzen werden behaald tijdens de deelname aan diverse concoursen door een geweldige inzet van dirigent en zijn muzikanten. Zo zou van Gool bijna tweemaal met Frisselstein landskampioen in de Ere-afdeling zijn geworden. Lukte dat in Deventer wel, op de wedstrijden om het kampioenschap op 12 december 1971 in Den Bosch kwam Frisselstein slechts 1,5 punt tekort en werd de harmonie uit Lottum met 308,5 punten kampioen. Maar de “Witte Wimpel” behaald in 1966, is nog steeds in het bezit van Harmonie Frisselstein.

Anne de Vries ( 22 november 1972 – 22 maart 1978)

Anne de Vries was eerste hoboïst in het Brabants Orkest, woonachtig in Den Bosch. Hij nam als dirigent alle tijd en wachtte het moment af om met zijn korps de maximale prestatie te behalen. Onder zijn leiding werd er dan ook door Frisselstein gaandeweg briljant gemusiceerd. Hij liet het orkest klinken als een symfonie en dat was toch iets geheel anders. Door zijn klassiek opleiding ontstonden bij  het spelen van muziek in het lichter genre weleens controverses die steeds weer tactisch werden opgelost. Hij is uiteindelijk eenmaal op concours geweest en dat was ook tevens het hoogtepunt in de geschiedenis van het korps. In Someren promoveerde Frisselstein naar de hoogste afdeling van de Katholieke Federatie, de Superieuren afdeling. Het aantal punten was 317,5 punten. Na vele muzikale successen tijdens diverse happenings is ook aan deze periode een einde gekomen. Het was een beroemde maar ook beruchte periode in de geschiedenis van Frisselstein.

Jan van den Heuvel  (tweede dirigent)

Jan van den Heuvel heeft diverse malen, en soms gedurende langere periode, de dirigeerstok en leiding over het korps overgenomen. Hij deed dit gedreven, georganiseerd en met straffe hand. Onder zijn bezielende leiding hebben we vele goede concerten gegeven en menig buitenoptreden verzorgd.

Jac Merkx ( 1 mei 1978 – 26 oktober 1978)

Jac Merkx, woonachtig in Reek,  was bekend als bondssecretaris en directeur van een regionaal muziekcentrum, maar bovenal ook als dirigent. Bij Frisselstein was dit slechts voor een hele korte periode, omdat het niet klikte tussen dirigent en muzikanten.

Jos Banens ( 20 augustus 1979 – 24 januari 1984)

De Limburger Jos Banens, trompettist, muziekleraar en dirigent, laat Frisselstein alles op muzikaal gebied spelen en we nemen in deze periode deel aan diverse evenementen.  Dankzij zijn rol bij de Veghelse muziekschool, begint de doorstroom van naar de harmonie soepeler te verlopen. Verder heeft Banens een belangrijke rol gespeeld tijdens het 60 jarig jubileum van Frisselstein. Hij heeft toen de muziek gearrangeerd voor de Heilige Mis, waarbij zo’n 1000 mensen in de kerk aanwezig waren. Bijzonder was dat ook invaliden (rolstoelen) en zieken (in bedden) in de gelegenheid werden gesteld om naar de kerk te komen. De Limburgse en Brabantse culturen blijken uiteindelijk  niet zo goed samen te gaan en wordt deze periode tamelijk onverwachts afgesloten.

Thijs Siebers (13 augustus 1984 – 15 november 1985)

Thijs Siebers heeft slechts een korte periode bij Frisselstein gewerkt als dirigent. De dirigent en muzikanten lagen elkaar niet en er was groot verschil van inzicht over de ambities voor het orkest, wat heeft geleid tot zijn vertrek.

Bert de Knegt (21 september 1986 – 31 juli 1995)

Bert de Knegt was beroepsmuzikant bij de Luchtmachtkapel waar hij de bas bespeelde. Onder zijn leiding geeft Frisselstein zeer gevarieerde concerten. In de concerten komen de eerste showelementen naar voren, om het publiek nog meer te amuseren. Later bleek dit een begin van een tijdperk te gaan worden. In deze periode wordt er ook een opleidingsorkest geformeerd, waar Bert de Knegt ook de muzikale leiding verzorgde. Voor zijn vertrek hebben we een eerste prijs gehaald tijdens een concours in Etten-Leur.

Marc van Kessel (31 juli 1995 – 22 september 2018)

Marc van Kessel afgestudeerd aan het conservatorium van Tilburg, geboren in Vorstenbosch, is trompettist, dirigent, en trompetleraar op de Veghelse Muziekschool. Dit is een zeer goede combinatie gebleken. Marc van Kessel is net 30 jaar als hij bij Frisselstein komt, wat op dat moment zeer jong gezien de geschiedenis. Onder zijn jeugdige, energieke, ambitieuze en vooral inspirerende muzikale leiding is Frisselstein uitgegroeid tot vereniging van zo’n 220 spelende leden in alle leeftijdscategorieën. De hele opleidingsstructuur wordt verder uitgebreid om de aanwas van nieuwe leden structureel vorm te geven. Karakteristiek is het grote aantal jeugdleden dat in deze periode bij de vereniging komt. Aan dit alles heeft Marc van Kessel een fundamentele bijdrage geleverd. Van Kessel is een echt verenigingsmens gebleken die heel goed aanvoelt wat er speelt binnen een muziekvereniging en daar op constructieve wijze mee omgaat. Ook op artistiek niveau worden de grenzen duidelijk verlegd in deze periode en is er veel aandacht gekomen voor hetgeen het publiek aanspreekt. Het stoffige imago van de harmoniewereld is in Veghel volledig verdwenen. Ook concoursen worden in deze periode tot het minimum beperkt. Er is een moderne vooruitstrevende vereniging onder zijn muzikale leiding ontstaan. Er worden concerten uitgevoerd met diverse landelijk bekende artiesten, zoals Marco Bakker, Ernst Daniel Smit, Ryan van de Akker. De concerten worden voorzien van een thema waar een hele show met acts, geluid en beeld aan worden toegevoegd. Het  meest vernieuwende hoogtepunt in deze periode is wel Veghel Night Live 2005. Een avondvullend programma in de buitenlucht met ruim 3000 toeschouwers. Een groot aantal artiesten, waaronder Syb van der Ploeg met zijn band Spanner worden begeleid door het Groot Orkest. Door de muzikanten wordt de nieuwe stijl als zeer motiverend ervaren. Vanaf  augustus 2006  is Van Kessel op eigen initiatief gestopt met het Groot Orkest. Het is tijd voor een nieuwe impuls voor het Groot Orkest laat hij weten. Marc van Kessel  blijft verantwoordelijk voor de muzikale leiding van de twee opleidingsorkesten en de Big Band die Frisselstein dan ondertussen rijk is.

Michiel van Vliet (augustus 2006 – 3 juli 2017)

In augustus 2006 treedt Michiel van Vliet, afkomstig uit Rotterdam, in dienst als dirigent van het Groot Orkest. Van Vliet is dan net afgestudeerd aan het Conservatorium en studeert nog muziekwetenschappen in Utrecht. Na zijn hoofdvak slagwerk, is hij verder gegaan in de studie HAFABRA dirigent. Daarnaast heeft hij zich ook diverse blaasinstrumenten  eigen gemaakt. Michiel van Vliet is, met zijn 24 jaar, op dat moment de jongste dirigent aller tijden die de muzikale leiding van het Groot Orkest heeft, binnen Muziekvereniging Frisselstein.

Peter van Horik (2003– 2016)

Peter van Horik verzorgt sinds 2003 de leiding van de diverse slagwerkorkesten van Frisselstein. In 2003 is hij begonnen met 1 slagwerkgroep en anno 2016 zijn er maar liefst 4 slagwerkgroepen. Peter is ook slagwerkdocent bij Phoenix Cultuur.

Remco Spierings (januari 2016 – heden)

Remco Spiering heeft in januari 2016 het dirigentenstokje overgenomen van Wihelmien van Bennekom bij Eigenwijs. Remco Spierings komt uit in een muzikaal gezin uit Nistelrode. Na verschillende opleidingen te hebben gevolgd, heeft hij uiteindelijk de stap naar het conservatorium durven zetten en auditie gedaan bij het Artez Conservatorium in Arnhem, bij Tonnie Kievits. Hij werd toegelaten tot de opleiding klassiek trompet, met de bijvakken lichte muziek, piano en directie. Remco is naast dirigent ook trompetdocent bij Phoenix Cultuur en actief bij diverse muziekverenigingen in de omgeving.

Jop Schellekens (januari 2017 – heden)

Al op jonge leeftijd is Jop zijn slagwerk carrière begonnen bij harmonie O.B.K. in Erp waar hij les kreeg van zijn vader Henk Schellekens. Al snel was duidelijk dat Jop zich verder wilde verdiepen op slagwerkgebied en ging daarvoor lessen volgen bij Chris Leenders. In juli 2016 heeft Jop zijn Bachelor of Music behaald aan het conservatorium in Tilburg en kreeg lessen van o.a. Marcel Andriessen, Peter de Vries en Hans van Oosterhout. Verder heeft hij masterclasses gevolgd bij Momoko Kamiya, Adilia Yip, Henrick Larsen, Frank Wienk en Graham Johns. In juli 2018 heeft Jop zijn Master of Music behaald en kreeg lessen van o.a. Ramon Lormans, Niels Meliefste en Pepe Garcia.

Samen met drie collega slagwerkers vormt Jop het slagwerkkwartet ‘002Percussion’. Met dit ensemble heeft hij al op bijzondere podia mogen staan. Daarnaast speelde Jop als freelance slagwerker bij o.a. Slagwerk Den Haag, André Rieu en zijn Johann Strauss Orkest en Fanfare Bereden Wapens.

Ook is Jop als docent werkzaam bij Phoenix Cultuur, harmonie OBK, harmonie Frisselstein en harmonie concordia Berghem waar hij les en instructie geeft aan leerlingen en slagwerkgroepen.

Erik Kluin ( 11 september 2017 – heden)

Erik Kluin heeft in september 2017 het dirigentenstokje overgenomen van Michiel van Vliet bij ’t Opstap en ’t Groot orkest.

Erik Kluin, woonachtig in Apeldoorn, werd op 18 Oktober 1979 te Ugchelen geboren en begon zijn muzikale loopbaan op zijn 8e jaar bij de plaatselijke harmonie.
Na het behalen van zijn A-examen op saxofoon stapte hij over op trombone en kreeg les via de muziekschool te Apeldoorn van Bart van den Brink en behaalde daar zijn muziekdiploma’s. Op zijn zestiende werd Erik als 1e trombonist aangenomen bij het Trompetterkorps Bereden Wapens, een beroepsfanfare van de Koninklijke Landmacht, waar hij tot 2002 gespeeld heeft. In deze periode ging hij tevens studeren aan het conservatorium van Arnhem met als hoofdvak klassiek trombone bij Jilt Jansma, een studie die hij 2005 succesvol afsloot.
Hij volgde masterclasses bij o.a. Christian Lindbergh en het Meridian Arts Ensemble en speelde o.a. bij Het Gelders Orkest, het Nationaal Jeugd Harmonieorkest, het Nationaal Jeugd Fanfareorkest, het Gelders Fanfareorkest en bij verschillende ad hoc symfonie orkesten. In 2005 is Erik cum laude afgestudeerd aan het conservatorium van Zwolle waar hij HaFaBra directie studeerde. Hij kreeg daar les van Tijmen Botma en Alex Schillings.
Erik heeft in 2006, 2013, 2015 en 2017 met zijn orkesten de Nederlandse titel weten te bemachtigen op de Nederlandse brassband kampioenschappen  en het open Nederlands fanfare kampioenschap. Daarnaast heeft hij met zijn orkesten diverse successen geboekt op het wereld muziek concours te Kerkrade.
Naast het dirigeren is Erik een veelgevraagd jurylid, docent muziek op een vmbo en verzorgt hij directielessen aan zijn studenten.

Peter Spierings ( 26 september 2018 – heden)

Ik ben geboren en getogen in Amersfoort (een echte Keientrekker dus). Daar ben ik op 9-jarige leeftijd op trombone begonnen bij R.K. Muziekvereniging Wilskracht. Bij deze vereniging ben ik vanuit het aspirantenorkest, via het juniorenorkest en het ‘grote’ orkest, uiteindelijk bij het Regionaal Concert Orkest Wilskracht terecht gekomen.

In de loop der jaren werd ik steeds vaker gevraagd als invaller bij allerlei orkesten in de regio, van Big Band tot Symfonieorkest. Daarnaast was ik ook actief in een aantal koperensembles. Na de MEAO was het dus ook redelijk voor de hand liggend om naar het conservatorium te gaan.

In maart 1997 ben ik begonnen als 1e trombonist bij het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht in Vught. Ik heb daar in totaal 5½ jaar met heel veel plezier gespeeld. In deze periode ben ik ook naar het zonnige Brabant verhuisd. Na mijn tijd bij het FkKL heb ik nog 2 jaar bij het Trompetterkorps van de Koninklijke Marechaussee gespeeld; Es-bas, bariton en (bas-)trombone. Ook had ik bij dit orkest een taak als bibliothecaris en arrangeur.

Ondanks dat ik veel plezier had in het zelf spelen, leek het me ook wel leuk om als dirigent aan het werk te gaan en zelf te ‘bouwen’ aan een orkest. Daarom ben ik in 1999 voor het eerst als dirigent begonnen. Via allerlei (jeugd-)orkesten, kapellen en ook een Big Band heb ik heel veel ervaring opgedaan. Ik heb Ha-Fa directie gestudeerd bij Jan Schut (in Alkmaar) en bij Hardy Mertens (in Tilburg).

Ik heb inmiddels met verschillende orkesten aan diverse concoursen deel mogen nemen (ook het WMC in Kerkrade), altijd met een mooi resultaat. Verder heb ik complete shows (muziek en choreografie) geschreven voor Taptoes, maar ook leuke arrangementen voor verschillende Proms-, Thema- en Jubileumconcerten.

Op dit moment ben ik actief als dirigent bij:

• Veteranenharmonie Muziek Houdt Fit uit Schijndel
• Harmonie St. Caecilia uit Gendt
• Muziekvereniging Meierijstad
• Avondorkest Sint Michaël uit St. Michielsgestel
• Muziekvereniging TOG uit Berlicum
• Muziekvereniging Frisselstein uit Veghel
• Da Capo – De Goede Hoop uit Aarle-Rixtel
• Projectkoor St. Petrus uit Boekel
• Nieuwe Koninklijke Harmonie Tilburg
• Seniorenorkest Buchestelle uit Boxtel

Sinds 2 jaar verzorg ik ook Blazersklasprojecten op basisscholen, via muziekscholen en voor muziekverenigingen. Ook geef ik Do-Re-Mi lessen aan jonge kinderen (vanaf zes jaar) om ze enthousiast te maken voor de muziek. En ik schrijf al jaren arrangementen op maat voor allerlei orkesten en kapellen. Dat deze hobby redelijk uit de hand is gelopen blijkt wel uit het feit dat ik inmiddels meer dan 450 arrangementen en composities heb geschreven.

Uiteraard zijn ook mijn lieve vriendin Dianne, onze (5) kinderen en onze hond niet uit mijn leven weg te denken. Verder vind ik het heerlijk om naar onze caravan in Duitsland te gaan, om te lezen, en uiteraard om naar allerlei stijlen muziek te luisteren. Het is en blijft nou eenmaal de allerleukste hobby.

Oja…: Had ik al verteld dat ik een enorme Fan ben van Queen…?