Ereleden

Ereleden

Gérard Smulders † (31-10-2005)

Gérard Smulders is jarenlang musicerend lid van de vereniging geweest. Bovendien heeft hij een groot aantal jaren het uniformenbeheer op zich genomen. Zijn vakmanschap als kleermaker heeft hij jaren ten dienste gesteld van de vereniging, door het maken, vermaken en repareren en beheren van de uniformen.

Gérard Franssen † (10-3-2010)

Gérard Franssen is 56 jaar lid geweest van de muziekvereniging. Naast zijn musicerend lidmaatschap heeft de vereniging lange tijd mogen profiteren van zijn bestuursvaardigheden. Met name het voeren van het penningmeesterschap gedurende lange tijd heeft de vereniging tot de huidige status kunnen brengen. Na zijn tijd als bestuurslid was Gérard als commissaris nog voor veel activiteiten te benaderen en een klankbord voor het bestuur.

Jan Dirkse † (31-12-2001)

Jan Dirkse heeft het erelidmaatschap gekregen voor zijn 60-jarig trouwe lidmaatschap van de vereniging.

Willy Manders † (1-2-2016)

Willy Manders heeft zijn erelidmaatschap gekregen voor zijn 60-jarig lidmaatschap en zijn uitzonderlijke jarenlange inzet voor de vereniging in diverse functies. Willie Manders is zijn muzikale carrière begonnen bij Harmonie Sint Servaes in Dinther. Nadat hij in Veghel kwam wonen is hij lid geworden van Harmonie Frisselstein waar hij klarinet speelde. Ook de Moesmulders hebben lang op zijn muzikale talenten kunnen rekenen. Willie Manders heeft naast zijn musicerend lidmaatschap in verschillende orkesten van de vereniging, diverse taken binnen de vereniging vormgegeven. Zo is hij een groot aantal jaren als bestuurslid vicevoorzitter van de vereniging geweest en heeft Willie jarenlang het beheer en reparatie van het instrumentarium van de vereniging onder zijn hoede gehad. Aangezien Willie een zeer compleet beeld had van het instrumentarium van de vereniging en de daarbij behorende klank en toon, werd hij zeer regelmatig betrokken bij de aankoop van nieuwe instrumenten. Regelmatig klonk het dan ook vanaf de bok, “We moeten weer gaan shoppen, Willy” en vele klarinettisten zijn de laatste jaren naar ‘meneer Manders’ gestuurd voor een nieuw ‘tonnetje’ zodat hun instrumenten beter klonken.

Pieter van Deursen

Als voorzitter van Harmonie Frisselstein heeft Pieter van Deursen de vereniging op spectaculaire wijze laten groeien. Groei in aantal, met name jeugdleden, en artistieke prestaties. Door het aanstellen van een nieuwe jonge, eigentijdse muzikale leider die de muzikanten inspireert, motiveert en stimuleert. Ook zijn onder leiding van Pieter van Deursen de contacten met de Veghelse Muziekschool sterk verbeterd waardoor de aanwas van nieuwe jeugdleden sterk toegenomen is.

Jan van den Heuvel † (17-2-2008)

Jan van den Heuvel is al vele jaren lid van de vereniging geweest en heeft zich daarbij uitzonderlijk veelzijdig getoond. Naast het bespelen van de klarinet en later bas klarinet, is hij jaren lang 2e dirigent van het harmonie orkest geweest en heeft hij de muzikale leiding bij buiten-optredens op zich genomen. Hij heeft zelfs als 1e dirigent het orkest door een concours geleid. Als muzikaal leider heeft hij jaren vormgegeven aan de hofkapel en de Moesmulders, die als begrip in de Veghelse gemeenschap verankerd zijn. Naast zijn muzikale talenten heeft Jan van den Heuvel velen jaren zijn bestuursvaardigheid laten zien als bestuurslid. Gedurende deze periode heeft hij het secretariaat met grote accuratesse geleid.

Piet van der Heijden

Als lid van de Raad van Beheer en later van de Raad van Toezicht heeft Piet van der Heijden velen jaren de belangen behartigd van Muziekvereniging Frisselstein binnen de Veghelse gemeenschap. Van der Heijden adviseerde het bestuur in een periode, waarin verschillende voorzitters de bestuurlijke leiding op zich namen en de vereniging sterk gegroeid en volwassen geworden is. Zijn oprechte betrokkenheid bij het wel en wee van de vereniging was kenmerkend voor de wijze waarop Piet van der Heijden vorm gaf aan zijn voorzitterschap van de Raad van Toezicht. Zijn actieve deelname aan de organisatie van zowel het 70- als 75- jarig bestaan van Frisselstein zijn sprekende voorbeelden.