Koninklijke Erepenning

Zaterdagavond 9 december was het Winterconcert het laatste concert in de reeks i.v.m. het 100-jarig jubileumjaar van onze vereniging.

Als kers op de taart ontving onze trotse voorzitter Rudy van den Elzen uit handen van burgemeester Kees van Rooij de Koninklijke Erepenning uitgereikt.

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor de bijzondere verdiensten van deze verenigingen en stichtingen. Alleen de Koning kan de Erepenning toekennen, welke strikt op naam van de ontvangende instantie is.

Wij hebben hiermee het recht om op briefpapier of gedrukte stukken van de Erepenning (in woord en beeld) melding te maken.