Raad van toezicht

De Raad van Toezicht is een adviesorgaan voor het bestuur van Frisselstein. De Raad van Toezicht fungeert als een soort van comité van aanbeveling, werft fondsen voor de vereniging en beheert deze fondsen.

In de Raad van Toezicht hebben zitting:

  • Dhr. S. Bierens (Voorzitter)
  • Dhr. C. Gijsbers (Penningmeester)
  • Dhr. C. van Eerd
  • Dhr. F. van Leiden