Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is een orgaan die het bestuur van Frisselstein gevraagd en ongevraagd van advies voorziet. Deze bestaat uit een vijftal externe leden en een tweetal interne leden.

In de Raad van Toezicht hebben zitting:

  • Mevr. N. de Groot;
  • Dhr. J. van Herwaarden;
  • Dhr. B. van den Bogaart;
  • Dhr. F. van Eerd;
  • Dhr. W. Theiner;
  • Dhr. H. van den Berg; en
  • Dhr. N. van Laarhoven