Geen erebaan, er moet gewerkt worden

Muziekvereniging Harmonie Frisselstein heeft een nieuwe voorzitter: Berry Tomas. Hij nam onlangs officieel de hamer over van Huub van den Berg. Onder diens leiding schudde de harmonie het wat stoffige imago van zich af en evolueerde Frisselstein van een traditioneel orkest tot een veelzijdige vereniging met diverse orkesten én een sterke jeugdafdeling. Het is geen erebaan, er moet gewoon gewerkt worden, aldus Van den Berg.

Berry Tomas heeft met Frisselstein een cadeautje in handen gekregen. Ik ben ook hartstikke trots dat ik van zo’n club voorzitter mag zijn, vertelt bij enthousiast. De ledenparticipatie en betrokkenheid zijn erg groot. Het is een dynamische, bruisende vereniging. Veel méér dan een harmonie. Het beeld dat ik had van Frisselstein bleek niet met de werkelijkheid overeen te komen.

Hoewel hij verrast was om als voorzitter van de harmonie benaderd te worden is Tomas’ affiniteit met muziek groot. Als zanger van de band Recover heb ik het hart voor muziek op de goede plek zitten. Hij wil dat hart ook in de toekomst breed laten kloppen in de Veghelse samenleving.

Planmatig

Huub van den Berg nam in 1998 het voorzittersschap over van Pieter van Deursen. Hij had van meet af aan een duidelijke visie over hoe hij Frisselstein wilde aansturen. Een muziekvereniging zit eigenlijk hetzelfde in elkaar als een bedrijf, aldus de oud-directeur van Royal Canin. Je moet in structuren denken, doelen stellen en een lange termijnvisie durven vast te stellen voor de continuïteit. De vereniging is gebaat bij een planmatige aanpak, stelt Van den Berg overtuigd. Hij kan en mag het zeggen want harmonie Frisselstein bloeit als nooit tevoren: Met zo’n 225 leden is het een grote muziekvereniging. Volgens de scheidend voorzitter is de afgelopen zeven jaar het stof van de vereniginggeblazen. Het is nu een frisse en moderne club die méér muziek speelt dan alleen de marsmuziek.

Samenwerking

Met een goed gevoel blikt Van den Berg terug op de vele projecten die de voorbije jaren zijn gerealiseerd. Er is een innige samenwerking met carnavalsvereniging De Kuussegatters ontstaan. Denk maar aan de carnavalsconcerten en het benefietconcert dat werd opgezet naar aanleiding van de tsunami. De samenwerking met de Rotaryclub bij de Havenfeesten bleek later de opmaat voor het succesvolle Veghel Nightlive.

‘Wij passen op de winkel van de leden’

Onder leiding van Van den Berg kreeg ook het Jubila¬rissenconcert gestalte. Een fraai alternatief aan het eind van ieder jaar voor de vele serenades die in het verleden moesten worden. gebracht. Dit jaar waren er tussen de 80 tot 100 jubilarissen in De Blauwe Kei die genoten van een concert. Verder noemt hij de intensieve samenwerking met MIK, die de muziekopleidingen verzorgt voor Frisselstein. Jammer vindt Van den Berg het mislukken van het project ‘The Wall’ wat met Stage Affairs zou worden opgezet.

Podiumgericht

Binnen de vereniging wordt Qp dit moment druk gesproken over de toekomst. Tomas: We groeien enorm hard. Er komen steeds meer jeugdleden bij, en dat kan een probleem worden. Je kunt een orkest niet oneindig laten groeien. We zitten op een cruciaal kruispunt, een nieuwe fase in de ontwikkeling. Daarbij vinden wij de mening van de leden belangrijk. Van den Berg vult aan: Het is de winkel van de leden, het bestuur past er op. De inbreng van de leden is dus erg groot. Uit een recent gehouden discussie bleek dat de sociale component binnen Frisselstein als enorm belangrijk wordt ervaren. Muziek blijkt de bindende factor. Onze leden willen met plezier muziek maken. Dat willen ze echter wel goed doen, met kwaliteit dus, verzekert de oud-voorzitter. Je merkt heel duidelijk dat we meer podiumgericht zijn dan straatgericht , vult zijn opvolger aan. Dat laatste is voor Tomas ook meteen een zorg. We hebben naar de gemeenschap toe een taak, een verplichting om ons bij openbare gelegenheden te laten zien én horen.