Lid worden

Lid worden

Muziek maken is een hobby, waarbij leeftijd geen rol speelt. Van jong tot oud kunnen mensen muziek maken. En wat is er nu leuker dan muziek maken samen met anderen, in een orkest?

Muziekvereniging Frisselstein is een bloeiende vereniging, met leden in alle leeftijden, die in verschillende orkesten muziek maken. Diverse stijlen van muziek komen daarbij aan bod. Natuurlijk wordt er daarbij niet alleen gerepeteerd, maar zijn er ook verschillende uitvoeringen, waarbij iedereen laat horen waar ze als orkest naartoe gewerkt hebben.

Kom gerust eens luisteren tijdens een concert of tijdens een repetitie van één van de orkesten. Op de site is per orkest terug te vinden wie er lid kunnen worden van het orkest en wanneer de verschillende repetitiemomenten zijn.

Wanneer men lid wil worden van de vereniging, kan dat door onderstaand formulier uit te printen en ingevuld en ondertekend in te leveren bij het contactadres, wat elders op deze site terug te vinden is.

Je kunt lid worden van Muziekvereniging Frisselstein door bijgaand formulier af te drukken, in te vullen, te ondertekenen en op te sturen naar:

Ledenadministratie Muziekvereniging Frisselstein t.a.v. Colette Danse Heuvelstraat 29, 5461 GJ  Veghel E-mail: ledenadministratie@frisselstein.nl

Muziek voor iedereen. Meer armslag bij een minimuminkomen
Als vereniging vinden wij dat alle kinderen in de gelegenheid moeten zijn om muziek te (leren) maken. Graag willen wij behulpzaam zijn bij het aanvragen van middelen (bijv. Jeugdcultuurfonds) om muziek maken mogelijk te maken. Het jeugdcultuurfonds schept mogelijkheden voor kinderen en jongeren van financieel niet- of minder draagkrachtige ouders om deze jongeren te laten deelnemen aan culturele activiteiten zoals muziek. Het fonds stelt daarbij gelden beschikbaar voor lesgeld en contributie van culturele organisaties. Aarzel niet om hiervoor contact op te nemen met onze voorzitter Peter van de Snepscheut.

De belangrijkste tarieven voor het seizoen 2016-2017 zijn als volgt:

Per jaar
Contributie jeugdleden (tot en met 18 jaar) € 109,00
Contributie volwassen leden (19 jaar en ouder) € 124,00
Ensemblebijdrage € 66,00
Kosten huur instrument van de vereniging volwassen leden (19 jaar en ouder) € 66,00
Kosten huur instrument van de vereniging jeugdleden (tot en met 18 jaar) € 57,00
Korting jeugdleden op lesgeldtarieven Phoenix Cultuur (Muziekschool) € 79,00
Deelname GroteClubActie € 15,00

Lesgeldtarieven op aanvraag

Op het lidmaatschap van onze vereniging zijn van toepassing:

Friss.lidmaatschapreglement F.1.6

Friss.Huishoudelijk reglement F.1.5

Lees beide documenten aandachtig door.