Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 25 sept a.s. houdt Muziekvereniging Frisselstein haar algemene ledenvergadering. De vergadering vindt plaats bij Zalencentrum Ambiance, aanvang 20:00 uur.
Alle leden en ouders van jeugdleden zijn van harte welkom.
Voor de agenda en de notulen van de vorige algemene ledenvergadering (alleen toegankelijk voor leden).