Succesvol optreden Eigen Wijs in Afzakkerij

Op paaszaterdag 4 april j.l. heeft Eigen Wijs, samen met het Bernhezer Senioren Orkest een dubbelconcert gegeven in de Afzakkerij op de Noorkade. Het was een zeer succesvol optreden met gevarieerde muziek, dat door de bezoekers erg werd gewaardeerd.  De bezoekers waren in groten getale naar de Afzakkerij gekomen  en waren zeer enthousiast over de kwaliteit van het orkest en de samenstelling van de muziekstukken. Het inmiddels 22-koppige orkest gaat vol enthousiasme verder met het vernieuwen van het repertoire o.l.v. Wilhelmien van Bennekom. Zij sluiten op 6 juni a.s. het seizoen af met een slotconcert.