Slotoptreden Eigen Wijs met De Kabelgat Ramblers

Zaterdag 6 juni 2015 heeft orkest Eigen Wijs het seizoen afgesloten met een concert  op de Scheifelaar nabij kunstwerk “De Reiger”. Dit plantsoen leende zich uitstekend  voor een openluchtconcert dat door vele bezoekers werd bijgewoond. Op zelf meegebrachte stoelen konden zij, bij een prima temperatuur genieten van de optredens. Voor de verandering had de commissie Shantykoor “De Kabelgat Ramblers” uitgenodigd om ook samen drie stukken te spelen. Orkest Eigen Wijs en De Kabelgat Ramblers namen ieder zelfstandig een deel van het programma voor hun rekening. Vanwege totaal andere muziekstijlen, voldeed de samenwerking niet geheel aan de verwachtingen, maar het verhoogde wel de sfeer van een muzikaal samenzijn. Na afloop volgde de gebruikelijke barbecue en zat het seizoen er op.