Nu smoelenboek op website

Op de algemene ledenvergadering van 14 september j.l.heeft de webcommissie de nieuwe website gepresenteerd. Hieronder puntsgewijs de belangrijkste wijzigingen:

  • Het besloten gedeelte is uitgebreid met een ledenlijst en adressenlijst.Van ieder lid is er een ledenkaart met foto ende belangrijkste persoonlijke gegevens zoals adres, telefoonnr, activiteiten binnen de vereniging en e-mailadres. Verder heeft ieder lid de mogelijkheid iets persoonlijks op de ledenkaart te zetten. De ledenlijst en adressenlijst is in het kader van de privacy alleen toegankelijk voor leden.
  • Het besloten gedeelte is verder uitgebreid en heeft een aparte menubalk gekregen. Hierdoor is er meer ruimte om ledeninformatie kwijt te kunnen. Ieder orkest heeft een aparte pagina waarop informatie aan de leden gepresenteerd kan worden. Onderwerpen als de orkest-agenda, te spelen stukken, extra repetities en andere wetenswaardigheden zullen hierop vermeld worden.
  • Ieder commissie heeft eveneens een aparte pagina gekregen om zich aan de leden te presenteren. Hierop kunen de belangrijkste activiteiten van deze commissie worden opgenomen.
  • Er is een nieuwe horizontale menublak opgenomen, direct onder de notenbalk waarmee te kunt switchen tussen het openbare en het besloten gedeelte. op deze balk is teven de mogelijkheid opgenomen om in te loggen en toegang te krijgen tot het besloten gedeelte. Naam en wachtwoord zijn niet veranderd en bij de leden bekend.
  • In de nabije toekomst is het ook mogelijk om met eigen naam en wachtwoord in te loggen. Hiermee wordt het voor bijvoorbeeld commissies en orkesten mogelijk hun eigen webpagina’s zelf te onderhouden.

Hulp gevraagd

Zoals je kunt zien staan er nog nauwelijks foto’s op de ledenlijst. Op de komende repetities is iemand van de webcommissie aanwezig met een (digitaal) fototoestel. Maak van de gelegenheid gebruik en laat een mooie foto maken. Wij zorgen er dan wel voor dat de foto netjes op de website komt te staan.
Verder willen we jullie ook vragen de gegevens van je eigenledenkaart te controleren. Hoewel we zijn uitgegaan van de meest actuele informatie uit de ledenadministratie kan het toch voorkomen dat bepaalde gegevens niet juist zijn of ontbreken. Graag de wijzigingen doorgeven. Dit kan met de link die op jouw ledenpagina is opgenomen.

Alleen met jouw hulp kunnen we de website actueel maken en houden.

De webcommissie wenst je veel leesplezier!