Groots benefietconcert Frisselstein

Op initiatief van Muziekvereniging Frisselstein zal er op zondag 16 januari a.s om 14.00 uur. een groots benefietconcert worden gegeven in sporthal de Beemd te Veghel. Het doel is om als Veghelse gemeenschap een zo groot mogelijke donatie aan de Gezamenlijke Hulporganisaties Giro 555 te kunnen geven, om daarmee de slachtoffers van de natuurramp in Zuid Oost Azië te helpen.
Geraakt door de beelden die de afgelopen dagen te zien waren, waardoor de omvang van deze onvoorstelbare natuurramp steeds duidelijker werd, hebben een aantal leden van Frisselstein het idee geopperd een benefietconcert te geven. Dit idee is met groot enthousiasme ontvangen door burgemeester en wethouders, lokale politieke partijen en een aantal Veghelse bedrijven, verenigingen en instanties, die allemaal reeds hun belangenloze medewerking hebben toegezegd. Ook een aantal bekende artiesten uit de nationale musicalwereld hebben spontaan hun belangenloze medewerking aangeboden. Hierdoor is het mogelijk geworden een aantrekkelijk programma voor een breed publiek in elkaar te zetten.
Muziekvereniging Frisselstein ziet het als een morele verplichting om iets te doen voor deze honderdduizenden mensen in het rampgebied. Dit kan de vereniging natuurlijk niet alleen, daarom is het de bedoeling om alle Veghelse bedrijven, verenigingen en inwoners, met zowel een grote als kleine beurs, te betrekken bij deze inzamelactie. Ook het gemeentebestuur gaat zich beraden over een eventuele bijdrage.
Huub van den Berg, voorzitter van Frisselstein: “Als organisatie vertrouwen we erop dat de inwoners van de Veghelse gemeenschap onze mening delen en samen met ons een indrukwekkende bijdrage willen leveren. We willen de mogelijkheid bieden aan iedereen om zijn steentje bij te dragen. Daarom zal de maximale hoogte van het entreegeld, wat volledig ten goede komt van Giro 555, door de mensen zelf bepaald kunnen worden.
Dit zal gebeuren middels het invullen van een machtigingsformulier aan de kassa, waarop een bedrag vanaf 7,50 euro per persoon ingevuld kan worden. klik hier voor uw machtigingsformulier