Frisselstein op zoek naar jubilerende bruidsparen

VEGHEL Muziekvereniging Harmonie Frisselstein houdt op zondag 14 december voor de vijfde keer het Jubilarissenconcert. Dit feestelijke concert is speciaal bedoeld voor inwoners van Veghel en Mariaheide die in 2003 een jubileum vier(d)en. Dat kan een bedrijfs- of verenigingsjubileum zijn, een koninklijke, provinciale of gemeentelijke onderscheiding, danwel de viering van een 50, 55 of 60-jarig huwelijksfeest. De jubilarissenconcertcommissie is naarstig op zoek naar de jubilerende bruidsparen.

Tot vijf jaar geleden trok de Veghelse harmonie erop uit om een jubileum met een serenade luister bij te zetten. Op de dag van vandaag is dat volgens voorzitter Huub van den Berg nagenoeg niet meer uitvoerbaar. Bruidsparen feesten bij voorbeeld niet altijd meer binnen de gemeente en bovendien zijn er vele korpsleden die ‘s avonds en in het weekeinde moeten werken. Daardoor konden we niet altijd een volledig korps op de been brengen, aldus de voorzitter. Toch wilde Frisselstein haar gemeenschaps-verantwoordelijkheid blijven dragen. Reden waarom vijf jaar geleden het jubilarissenconcert in het leven werd geroepen. Volgens Huub van den Berg niet zonder succes: Er is grote belangstelling voor deze concerten. Niet alleen bij de jubilarissen en decorandi die door ons worden uitgenodigd en vanaf een uur voor aanvang door ons worden ontvangen. Ook veel familieleden tonen die middag belangstelling. De zaal in de Blauwe Kei zit ieder jaar vol. Alle 211 muzikanten zijn op zondag 14 december in één van de vele orkesten die Frisselstein rijk is vertegenwoordigd.Te beginnen met het TOF-orkest, muzikanten die de basisopleiding volgen, het opstaporkest en het groot harmonieorkest. Volgens Huub van den Berg treedt ook de dit jaar opgerichte slagwerkgroep Frissbeat en Frissbeatles voor de jubilarissen en hun familieleden op. Het jubilarissenconcert staat onder de muzikale leiding van Marc van Kessel. Alle bedrijven, verenigingen en instellingen in Veghel en Mariaheide (Zijtaart en Eerde hebben een eigen harmonie die serenades verzorgen) kregen inmiddels een vooraankondiging van de jubilarissenconcertcommissie van Frisselstein in de bus om opgave te doen van hun jubilarissen van dit jaar. Bij de bedrijven gaat het om personen die hun 25, 35, 40, 45 of 50-jarig jubileum vier(d)en. Bij de verenigingen gaat het om leden met een 12,5, 25, 40, 50 of 60-jarig lidmaatschap. Ook de decorandi in 2003 met een koninklijke, provinciale of gemeentelijke onderscheiding worden voor het concert uitgenodigd. Hetzelfde geldt voor de bruidsparen die hun gouden of diamanten of 55-jarig huwelijksfeest vierden.