Afscheid Wilhelmien als Dirigent Eigen Wijs

Maandagmiddag  14 december 2015 heeft orkest Eigen Wijs afscheid genomen van dirigent Wilhelmien van Bennekom. In een zeer fijne sfeer hebben de leden van Eigen Wijs Wilhelmien uitgezwaaid. Alle leden en aanverwanten waren aanwezig bij de laatste repetitie o.l.v. Wilhelmien.
Vanaf 14.00 uur was er een afscheidsconcert, die bij de aanwezige wederhelften zeer goed in de smaak was gevallen. Namens Muziekvereniging Frisselstein bedankte bestuurslid Ronald Fillipini,  Wilhelmien voor haar enthousiaste bijdrage, die zij de afgelopen vier jaar aan het orkest heeft gegeven en bood haar een prachtige bos bloemen aan.   Van een sputterende groep van 9 muzikanten werd door haar een finaal collectief gesmeed van nu 21 leden.  De groep groeide in de laatste jaren en ook de muzikaliteit vond de weg omhoog. Jan Lubberts bood Wilhelmien, namens Eigen Wijs,  een bronzen beeld aan van De Dirigent. Onder het genot van koffie met gebak en een glaasje werd Wilhelmien letterlijk uitgezongen.  Een speciaal geformeerde zanggroep bracht haar de laatste hulde.   Wilhelmien nogmaals hartelijk dank voor die vier mooie jaren.