Aan alle vrijwilligers van Veghel4Warchild

Beste vrijwilliger,

Met Veghel4WarChild is een droom uitgekomen om een gehele gemeenschap in beweging te krijgen. Met elkaar, voor elkaar, voor het goede doel. Veghel4WarChild is een ongekend succes geworden!
Alleen daarom al is Veghel4Warchild een ongekend succes geworden. En dit allemaal mede dankzij u, als vrijwilliger van dit evenement.

Wat begon methet opzettenvan een aantal georganiseerde activiteiten op verschillende locaties in Veghel, is ontaard in een explosie van allerlei zakelijke en particuliere initiatieven. Even was heel Veghel in de ban van Veghel4WarChild. De energie was voelbaar, mensen genoten zichtbaar en de reacties zijn overweldigend en hartverwarmend geweest.Bedankt voor je vertrouwen in en inzet voor dit evenement.

Wat de geldelijke opbrengsten voor War Child zijn blijft voor iedereen nog even een verrassing. De komende dagen zal daar meer duidelijk in komen. De verwachting is wel dat de doelstelling van € 100.000 wordt gehaald.

Op 10 juli a.s. maken wehet eindbedrag bekend, tijdens een feestelijk programma op de markt in Veghel. We zouden het fantastisch vinden, als je daarbij aanwezig bent vanaf 19:30 uur.
Het programma start om 20.00 uur.

Graag tot 10 juli!

Het bestuur van Stichting Veghel4,

Annemieke van de Ven, Bart van Liempd, Berry Tomas, Cinte Swinkels, Jan-Hein Opheij, Jolanda Guis, Joris Nagtzaam, Jos Verbakel, Ron van Zelst