Wordt nu Vriend !!

Frisselstein al 86 jaar muzikaal bruisend!!

Veghel is trots op muziek! Trek een blik Frisselstein open en diverse orkesten bruisen je tegemoet. Sinds 1923 draagt Muziekvereniging Frisselstein haar steentje aan het muzikaal welzijn van onze gemeente. Daarnaast heeft de vereniging het doel om liefhebbers van muziek hun hobby te laten uitvoeren of te laten genieten van muziek tijdens één van de vele optredens. Zie voor onze optredens onze activiteiten kalender. Ook bij allerlei festiviteiten binnen de Veghelse gemeenschap is muziek een onmisbare schakel. Denk hierbij aan de intocht van Sint Nicolaas, Dodenherdenking, bevrijding van Veghel. Ieder jaar geeft Frisselstein een speciaal orkest voor alle jubilarissen binnen de Veghelse gemeenschap. Maar ook tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie is het Groot Orkest van Frisselstein aanwezig om het nieuwe jaar muzikaal in te luiden.

Het spreekt voor zich dat iedereen de kans moet krijgen om muziek te spelen. Daarom hebben we diverse opleidingsorkesten en eindorkesten om muzikanten van allerlei niveaus de gelegenhied te geven om zichzelf muzikaal te ontwikkelen. Wekelijks wordt er enthousiast geoefend om de toch al hoge kwaliteit verder te verbeteren.

Samenwerking met het basisonderwijs en de muziekschool zijn een belangrijk onderdeel om uw en onze kinderen op educatieve en speelse wijze met muziek te laten kennis maken.

Voor al deze amateurs zijn structureel nieuwe instrumenten nodig. Daarom plaatsen wij deze oproep. Voor een bijdrage van 60 euro bent u al vriend van Frisselstein en draagt U een belangrijk deel bij aan het welzijn van uw en onze vereniging. Als u vriend bent, houden wij u ieder kwartaal op de hoogte van de ontwikkelingen binnen onze vereniging middels het Frisselstein Vriendennieuws.

Aanmelden als vriend :

Stuur een e-mail met uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer naar HarmonieFrisselstein@hotmail.com . U krijgt dan het Frisselstein Vriendennieuws van ons nadat u het bedrag heeft overgemaakt. Wilt u alleen een bijdrage overmaken dan kan dit natuurlijk ook. U kunt het bedrag over maken naar rekeningnummer 16.33.75.968 t.n.v. Frisselstein Veghel o.v.v Vriend van Muziek.

Alvast dank voor uw medewerking en … uw vriendschap !!