website vernieuwd !

De website heeft enkele veranderingen ondergaan enis eenvoudiger actueel te houden.

Een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen

  • De nieuws- en archiefrubriek zijn samengevoegd en uitgebreid met zoekfuncties.Oudere berichtenkomen nu automatisch in het archief terecht.
  • Nieuws wordt voortaan opgesplitst in een kort gedeelte op de nieuwsoverzichtspagina en een uitgebreider verslag op een aparte pagina.
  • Er is een aparte kolom op de nieuwspagina bijgekomen, waarin aandacht gevraagd kan worden voor speciale gebeurtenissen.
  • Er zijn geen hulpmiddelen meer nodig om de website actueel te houden, wijzigingen worden direct op de site aangebracht en zijn direct beschikbaar. Hierdoor wordt het straks ook mogelijk het onderhoud van de websitedoor meer leden te laten uitvoeren.

Al met al belangrijke verbeteringen. Laat ons even weten wat je er van vindt.