Veghel Nightlive Swingt

VEGHEL – Naar schatting enkele duizenden muzieklief­hebbers hebben zaterdag­avond genoten van de eerste editie van Veghel Nightlive! Het was de hele avond een komen en gaan van mensen, maar steeds was het gezellig druk op het Stadhuisplein.

Veghel Nightlive, dat in het leven is geroepen als muzikale seizoensafsluiting van mu­ziekvereniging harmonie Fris­selstein, mag daarmee zonder meer geslaagd genoemd wor­den. Voor veel Veghelaren was het waarschijnlijk een eer­ste, verrassende, ontmoeting met de harmonie. Vorig jaar werd er geprobeerd om het evenement van de grond te til­len. Toen lukte dat niet. Dit jaar stond er een evenement als een huis. Dat lag natuurlijk aan de harmonie en de artie­sten, maar zeker ook aan de entourage. Het podium en de lichtshow was ronduit indruk­wekkend.

Olietonnen
De avond werd geopend door slagwerkgroep Friss Beat met een act op olietonnen. Daarna was het de beurt aan Frissel­steins jongste orkest, TOF. Daarna betraden de drie mei­den van Djumbo het podium; zij lieten de kleine muzieklief­hebbers swingen op hun aan­stekelijke muziek. Na afloop hadden zij het echter minstens zo druk bij het uitdelen van kaarten en handtekeningen…
Na Djumbo volgde een muzi­kale mix, waarin het Opstap Orkest de rode draad vormde en die afgesloten werd met twee nummers van Songfesti­valhelden Paul en Fabrizio, ofwel Re-union. Zij speelden hun bekende nummer ‘Without You’ en gezegd moet worden dat dat ook onder begeleiding van het Opstap Orkest uitste­kend klonk!

Vervolg
Voordat het de beurt was aan het Groot Harmonie Orkest van Frisselstein zong Re­union nog enkele nummers, coverde Recover enkele hits van Toto en Robbie Williams. In de uren die volgden, brach­ten het Groot Harmonie Or­kest, Hylke Bierman, Paul de Corte, de Souplesse Dancers, Recover, Syb van der Ploeg, Ryan van den Akker én Sybs band Spanner enkele hoogte­ punten ten gehore, waaronder een fraai duet tussen Ryan van den Akker en Syb van der Ploeg. De ‘grand finale’ vond tegen elven plaats, toen de duisternis al bezit genomen had van het Stadhuisplein. Al met al was Veghel Nightlive een boeiende muzikale mix, die, afgaande op de niet over­weldigende maar toch zeker flinke belangstelling, een ver­volg verdient! Misschien moet dan overigens toch eens geke­ken worden naar de Markt waar het evenement waar­schijnlijk nog beter tot zijn recht zal komen…