The wind in the willows

Op 3 april neemt het Groot Orkest van Muziekvereniging Harmonie Frisselstein deel aan een muziekconcours in Etten-Leur. Een van de te spelen werken is Wind in the Willows, een muziekstuk n.a.v. een kinderboek. Het is een schitterend stuk muziek. Over de achtergrond van dit stuk vindt u onder lees meer meer informatie en muziekfragmenten.

Het verhaal

Het boek begint als mol op een mooie voorjaarsdag besluit de wereld buiten zijn huisje te verkennen en zo terecht komt bij de rivier. Daar treft hij Ratje die aan de oever van de rivier woont. Ze worden al snel beste vrienden en Mol blijft bij Rat wonen. Mol heeft een rustig en wat melancholisch karakter terwijl Ratje veel ondernemender is. Op enige afstand van de rivier ligt het wilde woud. Dit is een oud dorp dat door de mensen is verlaten en door de planten en dieren van lieverlee weer is ingenomen.

In het wilde woud woont Meneer Das. Een wijs dier dat door alle andere dieren gerespecteerd wordt. Verder wordt het wilde woud ook bevolkt door wezels en hermelijnen die niet zo erg te vertrouwen zijn. Zij zijn de reden waarom Mol en Rat liever niet in het wilde woud komen. Alle door de mensen gemaakte gebouwen zijn verdwenen behalve Paddenburg. Een groot kasteelachtig huis dat aan de rand ligt van het Wilde Woud en wordt bewoond door het rijkste dier van de omgeving namelijk Pad.

Pad is een nogal zelfingenomen en verwaand figuur die echter een goed hart heeft. Pad heeft steeds weer een nieuwe bevlieging die meestal na een tijdje weer verdwijnt. Hij komt echter flink in de problemen als hij helemaal bezeten wordt van auto rijden. Hij bestelt steeds nieuwe autos die hij vervolgens steeds weer volledig in de prak rijdt. Meneer Das, Mol en Ratje besluiten Pad op te sluiten in Paddenburg zodat hij geen auto meer kan rijden. Pad ontsnapt echter en steelt een auto die hij ook weer total loss rijdt. Deze keer wordt hij door de mensen berecht en voor 20 jaar gevangen gezet in een kerker. Met hulp van een gevangenismedewerkster slaagt hij er na verloop van tijd in te ontsnappen en via allerlei omwegen komt hij terug bij het huis van Ratje en Mol. Daar hoort hij dat de wezels en hermelijnen zijn huis hebben ingenomen. Samen met Das beramen ze een plan om Paddenburg te heroveren. Mede dankzij een list van Mol lukt het de vrienden de wezels en hermelijnen te verjagen. Als dank geeft Pad een groot feest voor al zijn vrienden.

De muziek

De vier delen beschrijven achtereenvolgens:

  • The river (De rivier)
    De rivier, die als een levensader door het woongebied van de dieren stroomt, is regelmatig het toneel van gezellige boottochtjes en picknicks. De dieren leiden hier zo hun zorgeloze leventje.
  • Ratty and Mole (Ratje en Mol)
    De slimme energieke Rat en de melancholieke twijfelaar Mol zijn onafscheidelijke vrienden en beleven menig avontuur. Hun verschillende karakters worden muzikaal geïllustreerd met passende themas.
  • Mister Toad (Meneer Pad)