Senioren en Opstap concert voor Zonnebloem

Op 24 jan 2010 verzorgden het Seniorenorkest en het Opstap-orkest van Frisselstein een concert ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de Zonnebloem afdeling Veghel

Vanaf 10.00 uur druppelden de leden van de Zonnebloem de Ambiance binnen om te luisteren naar het Opstap- en Seniorenorkest. Dit concert was in verband met het 40 jarig jubileum van de Zonnebloem. Het seniorenorkest nam de aftrap. Tot de pauze speelden ze verschillende nummers. Met hun 3 walsachtige muzieknummers wisten zij de zaal mee te krijgen en zat de sfeer al heel goed in.

Na de pauze was het de beurt aan het Opstap-orkest. Michiel kondigde steeds het nummer aan en vertelde hier wat over. Bij enkele nummers waren solisten die van zich lieten horen. ook na de pauze waren de mensen laaiend enthousiast. Als toegift speelde het Opstap-orkest nog het “lang zullen ze leven en hiermee werd de ochtend met luid applaus afgesloten.