Commissies

Orkestcommissie TOF

Orkest Commissie TOF stelt voor het Toekomst Orkest Frisselstein het jaarprogramma samen en organiseert voor het orkest leuke en interessante optredens. Daarnaast onderhoudt de commissie contact met het bestuur, de leden en via de opleidingsfunctionaris met de muziekschool. De commissie ondersteunt het bestuur in het opleidingsbeleid.

leden:

 • Marianne Glorius (voorzitter)
 • Cees Glorius, vertegenwoordiger bestuur

 

Orkestcommissie Opstap

De orkestcommissie kan worden gezien als producent van de optredens en uitvoeringen van het Opstap orkest. Daarnaast dient de commissie als klankbord voor het bestuur en komt op die manier ook het jaarprogramma tot stand.

Leden:

 • Karlien de Bekker
 • Desirée Rijkers
 • Berend Manders
 • Mieke Verhaegh (orkestmanager)
 • Roland Filipinni, vertegenwoordiger bestuur

 

Orkestcommissie Groot orkest

De orkestcommissie kan worden gezien als producent van de optredens en uitvoeringen van het Groot orkest. Daarnaast dient de commissie als klankbord voor het bestuur en komt op die manier ook het jaarprogramma tot stand.

Leden:

 • Annemarie Koevoets
 • Marjolein van Vooren
 • Jeffrey van Lieshout
 • Rob Rauh
 • Annelies van Rooy
 • Sander van Berlo
 • Rik Driessen (orkestmanager)
 • Mark de Bie, vertegenwoordiger bestuur

 

Communicatiecommissie

De Communicatiecommissie draagt zorg voor de website van Muziekvereniging Harmonie Frisselstein. De commissie zorgt ervoor dat de website ‘up to date’ is. Daarnaast is deze commissie verantwoordelijke voor het uitbrengen van het digitale verenigingsblad Harmonieus en Het Frisselstein Vrienden nieuws. Voor de Harmonieus is er een redactionele commissie die rapporteert aan de communicatiecommissie. Deze redactie verzamelt de content en maakt ieder kwartaal het digitale blad.

De externe communicatie van de Muziekvereniging wordt geregeld via de contactpersoon. Dat betekent dat artikeltjes voor in de krant, eventuele aanplakbiljetten voor optredens etc, via de contactpersoon geregeld kunnen worden. Iedere commissie en project groep kan gebruiken maken van externe communicatie om hun activiteit onder de aandacht van het publiek te brengen.

leden:

 • Liesbeth Franssen (vertegenwoordiger bestuur)
 • Peter van de Snepscheut
 • Tessa Jansen
 • Sophie Franssen
 • Bart Rauh (website)

E-mailadres PR: pr@frisselstein.nl

Heeft u vragen of opmerkingen omtrent de website, dan kunt u mailen naar website@frisselstein.nl .

 

Materialen/Instrumenten

Deze commissie is verantwoordelijk voor de reparatie, inname en uitgifte verzekering en administratie van de instrumenten van de vereniging.

Contactpersoon: Colette Danse

Vervoercommissie

De vervoerscommissie organiseert het vervoer van muziekinstrumenten (slagwerk). Het vervoer wordt in principe door leden van een muziekgroep gedaan. Het vervoersmiddel en eventuele assistentie wordt op verzoek van een muziekgroep geregeld door de commissie.

Contactpersoon: Joris Theiner
E-mailadres: Joris@theiner.nl

 

Ledenadministratie

Frisselstein is een groeiende muziekvereniging. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Om dit allemaal goed bij te houden is er een afdeling Ledenadministratie. Hier kunnen nieuwe leden zich aanmelden, maar kunnen ook huidige leden wijzigingen als adres, mail of telefoonnummer doorgeven.

Contactpersoon: Colette Danse
E-mailadres: ledenadministratie@frisselstein.nl

Opleidingen Blazers

De coördinator is de contactpersoon tussen de muziekvereniging en de muziekschool. Zij wordt door de muziekschool op de hoogte gehouden van alle relevante gebeurtenissen zoals de vorderingen van de leerlingen, examendata etc. Samen met de bestuursverantwoordelijke bepalen zij het opleidingsbeleid van de muzikanten met een blaasinstrument:

 • Colette Danse (opleidingscoördinator)

Contactpersoon: Colette Danse
E-mailadres: ledenadministratie@frisselstein.nl

 

Kampcommissie

De kampcommissie organiseert het jaarlijkse muziekweekend van onze vereniging

Leden:

 • Robert Danse
 • Annemarie Helmus
 • Marjolein van Vooren
 • Tessa Jansen
 • Emy van Delst
 • Marjolein Rombout (voorzitter)

 

Slagwerkcommissie

Binnen het verenigingsbeleid houdt de Slagwerkcommissie zich bezig met de dagelijkse gang van zaken van de slagwerkgroepen: Friss-Beat 2 Beat, Friss-Beat Friss-Beat TOP, Junior Friss-Beatles en Friss-Beatles. De slagwerkcommissie stelt in samenspraak met de muzikale leiding het repertoire vast voor de optredens. De optredens zullen door de Slagwerkcommissie, eventueel in samenwerking met andere commissies binnen de vereniging worden georganiseerd. Ideeën voor optredens kunnen vanuit de slagwerkgroepen, muzikale leiding of het Bestuur komen. In de Slagwerkcommissie participeert minimaal 1 bestuurslid die als “linking pin” naar het Bestuur optreedt. Het e.e.a vindt in nauwe samenwerking met de muziekschool Veghel plaats omdat hier potentiële leden voor de slagwerkgroepen les hebben. De Slagwerkcommissie rapporteert aan het Bestuur.

Samenstelling:

 • Bernard Sloots
 • Peter van Horik

Contactpersoon: Bernard Sloots

 

Kleding commissie

De kledingscommissie zorgt voor de kleding van het Groot Orkest en Opstap Orkest. Bij vragen, klachten etc kun je contact opnemen met de contactpersoon

Contactpersoon: Miriam van Vugt
E-mailadres: fam.vanvugt@home.nl