Bestuur

Samenstelling bestuur

Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld

Voorzitter, contactpersoon orkest Opstap, orkest Eigen Wijs, North Side Brass, Moesmulders & PR Rik Driessen
Secretaris, contractpersoon orkest Groot & Kamp Caspar Plompen
Penningmeester, contactpersoon ledenadministratie & PR Ramòn van Grootel
Lid, contactpersoon Slagwerk, orkest TOF & Opleidingen vacant
Lid, contactpersoon Muziekbibliotheek & Opleidingen Annelies van Rooij
Lid, contactpersoon Kledingbeheer Mariska van Lieshout
Lid, contactpersoon instrumentenbeheer Bart van de  Ven