Nieuwe voorzitter Muziekvereniging Frisselstein

Tijdens de algemene ledenvergadering van 10 september jl is de voorzittershamer overgedragen door Berry Tomas aan Hans Raaymakers. Na een periode van 3 jaar heeft Tomas te kennen gegeven niet herkiesbaar te zijn voor een nieuwe periode. Het bestuur heeft in samenwerking met de Raad van Toezicht gezocht naar een opvolger en heeft die gevonden in de persoon van Hans Raaymakers.

Raaymakers draagt Frisselstein al jaren een warm hart toe, en gaf tijdens de vergadering aan trots te zijn om de voorzittershamer over te mogen nemen.

Naast een nieuwe voorzitter zijn er ook twee nieuwe bestuursleden gekozen, Rob Rauh en Roland Filippini. Zij nemen de plaatsen in van Sander van Berlo en Christel van der Cammen. Van der Cammen werd gehuldigd ter gelegenheid van haar 12,5 jarig lidmaatschap. Verder werd op deze avond Jan van Bennekom door Frisselstein in de bloemen gezet als vrijwilliger van het jaar. Hij heeft deze titel gekregen als dank voor de ontwikkeling van de geautomatiseerde administratie die het afgelopen jaar bij Frisselstein is ingevoerd.