Huub van den Berg neemt afscheid als voorzitter

Op dinsdag 24 januari j.l. heeft Huub van den Berg de voorzitters hamer officieel overgedragen aan Berry Tomas. Tijdens de bestuursvergadering gaf de Huub een terugblik over de afgelopen 7 jaar. Vol trots, dankbaarheid en geëmotioneerd las hij zijn laatste toespraak voor.

De vele veranderingen, de groei, de jeugd en het moderniseren van de vereniging kwamen in zijn toespraak aan de orde. Verder bedankte Huub alle medebestuurders en commissieleden, waarmee hij al deze jaren met heel veel plezier heeft samengewerkt. Zij waren voor hem steeds een sterke drijfveer en inspiratiebron om, op zijn bekende energieke wijze, invulling te geven aan zijn voorzittersrol. Terugkijkend kan er geconcludeerd worden dat, onder de bezielende leiding van Huub van den Berg, Frisselstein het stoffige imago van een traditionele harmonie van zich heeft afgeschud, en dat er een moderne muziekvereniging is ontstaan waarbij veel muzikanten een plekje gevonden hebben en die midden in de gemeenschap staat.

Na de toespraak is de hamer overgedragen aan de nieuwe voorzitter Berry Tomas, die vervolgens een nieuwe set bekkens en een alt saxofoon in ontvangst mocht nemen. (bekkens en sax waren reeds aangeschaft en zijn nu officieel door Huub geschonken aan Frisselstein)

Hierna nam een heel gemotiveerde Berry het woord over en gaf aan bijzonder vereerd te zijn om voorzitter te mogen zijn van dit Frisselstein. Een hele bijzondere vereniging met een lange geschiedenis en traditie, waar ontzettend veel gebeurd en nog staat te gebeuren. En met name het verder opbouwen is voor hem de grote uitdaging.

Als dank, voor de vele uren die zij samen voor Frisselstein hebben klaargestaan, hebben Huub en zijn vrouw Bets, namens de Muziekvereniging een aandenken gekregen in de vorm van bloemen en een bronzen beeld “de saxofonist.

Huub gaat nu zijn muzikale carrière, binnen Frisselstein verder vormgeven als saxofonist binnen TOF, het opleidingsorkest dat hij nota bene zelf mee heeft opgezet. Regeren is toch vooruitzien……….

Huub en Bets heel hartelijk bedankt.