Huub van de Berg Nieuw lid van Verdienste

In de laatste 7 jaren is Frisselstein, onder zijn bezielende leiding, uitgegroeid tot een moderne, bloeiende en nog steeds groeiende muziekvereniging met veel aandacht voor jeugd en opleiding. Zowelde orkesten als de organisatie zijn flink veranderd, om deze groei mogelijk te maken.

De organisatiestructuur is veel breder en helderder geworden, waardoor de vereniging door veel meer leden actief gedragen kan worden en de betrokkenheid sterk is vergroot.

Ook de rol van de voorzitter is veranderd naar, met respect, een zeer betrokken bestuurder maar wel op enige afstand.

Onder Huubs energieke leiding is de vereniging ondermeer in de volgende aspecten aanzienlijk veranderd:

– Vorming huidig TOF-orkest

– Vorming slagwerkgroepen Frissbeat en Frissbeatles

– Enorme ledengroei en veel aandacht voor de jeugd en opleiding.

– Omvorming van de t