Hertog Jan steunt Frisselstein

Restaurant Hertog Jan wil dat Muziekvereniging Harmonie Frisselstein haar partij blijft meeblazen in Veghel en heeft daarom een ludieke actie in het leven geroepen. Wie Spare-ribs wil eten bij het restaurant wil eten -de specialiteit van Hertog Jan- krijgt de vraag voorgelegd of het Frisselsteinspare-ribs mogen zijn die worden opgediend. Volgens Rinus van Oudenaarde betaalt de gast daar € 1,50 extra voor. We doen daar als restaurant nog eens € 1,50 bij. Dat levert de Harmonie dus drie euro op!

Over het waarom van de actie is Van Oudenaarde helder. Muziek is een verrijking van het leven, muziek maken is dat helemaal. Muziek met anderen maken is een sociale bezigheid die tevens het saamhorigheidsgevoel versterkt. Muziekvereniging Harmonie Frisselstein biedt ons die mogelijkheid. Onderhoud, vervanging en uitbreiding van het instrumentarium kost echter veel geld. Dat kan niet allemaal worden opgebracht door contributies. Een smakelijke actie leek de horecaondernemer wel op zijn plek.

 Rinus van Oudenaarde:
Mogen het Frisselsteinspare-ribs zijn ?

Overigens kan men, ook al worden er geen spare-ribs gegeten, toch een bijdrage leveren voor Harmonie Frisselstein. Daarvoor staat bij de ingang een oude vioolkoffer opgesteld. Van Oudenaarde: Wie nog meer wil doen kan Vriend van Muziekvereniging Harmonie Frisselstein worden. Tegen betaling van € 45,= krijgt men een mooi certificaat, dat levert tal van muzikale oordelen op. Frisselstein hoopt dat er meer hongerige spare-ribmagen worden gevuld!