Hans Raaijmakers Lid van Verdienste

Muziekvereniging Frisselstein heeft op 24 sept 2014 voor het eerst haar jaarvergadering gehouden aan de Noordkade. Er waren ongeveer evenveel leden aanwezig als vorig jaar. Naast de gebruikelijke agendapunten ging de ledenvergadering akkoord met het financiële verslag, de begroting voor het nieuwe seizoen en de deelname aan de Grote ClubActie.

In de vergadering werd afscheid genomen van Hans Raaijmakers als voorzitter en Nol van Laarhoven als penningmeester. Jan van Bennekom benoemde de verdiensten van Hans voor de vereniging. De Ledenvergadering ging onder luid applaus akkoord met de benoeming van Hans Raaijmakers tot lid van verdienste. Als nieuw bestuurslid werd benoemd Erna van Roosmalen. Het bestuur bestaat nu nog slechts uit 3 personen, nieuwe bestuursleden zijn van harte welkom.