Grote opkomst TOF infoavond

Woensdag 1 juni jl. was de jaarlijkse TOF infoavond. Een groot aantal nieuwe toffers en belangstellenden die misschien lid willen worden van onze vereniging kwamen alvast een keer proberen hoe het is om in een groot orkest te spelen. De avond begon om half zeven en het werd algauw duidelijk dat de belangstelling voor de avond erg groot was. Snel werden er extra stoelen geregeld en kon iedereen na een persoonlijk welkom door Wilhelmien, een plaatsje gaan zoeken.

Annemarie vertelde een en ander over de vereniging en in het bijzonder over TOF. Ook wist ze al vele aanwezigen warm te krijgen voor ons muziekkamp. Daarna kwam het spannendste gedeelte van de avond. Meedoen met het orkest. Eerst werden de partijen uitgedeeld daarna mocht iedereen een plaatsje zoeken tussen de ‘echte’ tof leden. Marc begon met het stuk een keer helemaal door te spelen en dat klonk al best goed. Daarna liet hij de verschillende instrumentgroepen bepaalde delen oefenen. Tot slot volgde nog een uitvoering van het hele muziekstuk. Dat klonk al zo goed dat de aanwezige ouders spontaan applaudiseerden. Na deze eerst kennismaking met het orkest volgde nog wat uitleg overde financiële kanten van het lidmaatschap. Nadatenkele vragen waren beantwoord werd de avond afgesloten. Iedereen kreeg eenTOF info blad mee naar huis en ook de inschrijfformulieren vonden gretig aftrek. Al met al een geslaagde avond.Rest mij nog alle nieuwe toffers een hele leuke tijd te wensen bij muziekvereniging harmonie Frisselstein.