Frisselstein knalt op Hofzittingen

Big Band Frisselstein heeft 22,23en 24 november jl.dehofzittingsavonden 2007 van cv de Kuussegatters muzikaal ondersteund. Naast de Big Bandwerkte ook een slagwerkdelegatie van Frisselstein mee aan de spectaculaire opening.

Niet vaak eerder werd er zoveel muziek gemaakt enzoveel acts muzikaal begeleid.De avonden waren erg zwaar, maar waanzinnig.Speciaalmuzikaalaanwezig dit jaarwasFrits van Eerdop trompetnaast de vaste bezetting vande Big Band.DeBig Band staatonder leiding van Marc van Kessel.