Frisselstein aan de vooravond van nieuw tijdperk

Het bestuur van Muziekvereniging Frisselstein is bijzonder verheugd te kunnen melden dat ze er in geslaagd is een nieuwe dirigent aan te trekken voor haar “Groot Orkest. Bij de start van het nieuwe seizoen zal Marc van Kessel het stokje overdragen aan Michiel van Vliet. Van Kessel had in het najaar 2005 aangegeven na ruim 11 jaar te willen stoppen als dirigent van het “Groot Orkest. Hij blijft wel werkzaam bij Frisselstein, als vaste dirigent voor de opleidingsorkesten TOF en het Opstap Orkest.

Met behulp van de ledenraadpleging in januari jl. en het opgestelde beleid, is het profiel opgesteld waarmee een uitvoerige selectieprocedure werd gestart. Dat Muziekvereniging Frisselstein een aantrekkelijke vereniging is om voor te werken, bleek uit het groot aantal reacties op de geplaatste advertenties. Met name de omvang van de vereniging en het groot aantal interessante optredens waren voor veel kandidaten aanleiding om te solliciteren.

Met Michiel van Vliet krijgt Frisselstein een dirigent die naadloos aansluit bij het opgestelde profiel. Ondanks zijn nog jeugdige leeftijd (24 jaar) heeft Michiel inmiddels al veel ervaring opgedaan in zowel de HaFa als de Symfonie wereld. Naast uitvoerend muzikant is hij afgestudeerd aan het conservatorium van Rotterdam op klassiek slagwerk, HaFa directie en Orkest directie. Momenteel volgt hij nog een studie muziekwetenschappen aan de universiteit van Utrecht. Michiel is afkomstig uit Rotterdam. Tijdens de repetitie van maandag 12 juni j.l. hebben de leden van het Groot orkest al kennis kunnen maken met Michiel.

Met het aantrekken van een nieuwe dirigent voor het “Groot Orkest, de start van een derde slagwerkgroep, met de naam Friss-Beat 2 Beat, en de voorbereidingen voor de tweede editie van Veghel Night Live heeft Frisselstein, naast alle reguliere activiteiten, weer voldoende ingrediënten om er een geweldig seizoen van te maken na de zomervakantie.