Eerste repetitie van het seizoen

Maandagavond 20 augustus zijn de orkesten van muziekvereniging “Frisselstein weer aanwezig in zalencentrum “Ambiance voor de eerste repetitie na de zomervakantie.

Het Groot Orkest en het Opstap Orkest staan nu beide onder leiding van dirigent Michiel van Vliet.

De muzikanten van deze orkesten kregen meteen nieuwe muziek uitgereikt. Na zeven weken was het juiste enthousiasme aanwezig om lekker te musiceren. Elk orkest werd aangevuld met nieuwe muzikanten en ook enkele leden, waaronder Harry Donjacour zijn vertrokken naar het Seniorenorkest.

Rest nog te vermelden dat het Groot Orkest zich direct gaat voorbereiden voor deelname aan het Jumbocup festival dat begin november wordt gehouden.