Hans Raaijmakers Verdienstelijk Veghelaar

HRaaijmakersVeghelnaar2013A

Onze voorzitter Hans Raaijmakers is de Verdienstelijk Veghelaar voor het komende carnavalsseizoen. Zaterdag 23 november 2013 is hij tijdens de laatste Hofzittingsavond van CV de Kuussegatters in het zonnetje gezet vanwege zijn jarenlange inzet voor muzikaal Veghel en zijn bijdrage aan de Veghelse gemeenschap op verschillende terreinen.

Sinds 2008 is de geboren en getogen Veghelaar de voorzitter van Muziekvereniging Frisselstein. Hij is bovendien een van de drijvende krachten achter Veghel Nightlive. Ook voor nieuwe culturele ontwikkelingen zet Raaijmakers zich graag in, bijvoorbeeld als lid van de Klankbordgroep herontwikkeling CHV terrein.

Verder draagt Hans carnaval in Veghel een warm hart toe. In 1992 was hij adjudant van Prins Hannes I en vijf jaar later (1997) werd hij zelf Prins Hannes II. Daarna was hij jaren lid van de Prinsenkeuzecommissie. Naast ‘adjudant’ en ‘prins’ was Raaijmakers ook ‘koning’. In 1993 schoot hij de vogel naar beneden en werd zo Koning van Sint Barbara Gilde. Bij beide Veghelse verenigingen heeft hij zich ingespannen voor diverse activiteiten
In zijn vrijwilligerswerk én als ondernemer zet Raaijmakers zich in vóór de mensen en mét de mensen. Hij heeft vele contacten met het Veghelse bedrijfsleven, was mede-initiator van SOVO en is voor vele bedrijven actief om nieuwe initiatieven te ontplooien. De Verdienstelijk Veghelaar beweegt zich graag tussen de mensen en is niet de voorzitter of de ondernemer, maar eerder een regisseur die goed weet dat je een klus samen moet klaren.