Kennismaking TOF

Woensdag 18 februari 2004 werd een bijzondere avond bij de repetitie van Tof. Het begon als elke repetitie, iedereen zat klaar, was aan het inspelen of zat wat te wachten tot Marc begon.
Om 18.00 uur begon Marc voor iedereen totaal onverwacht. We hadden een jarige en in plaats van het gebruikelijke “Lang zal hij leven aan het eind begonnen we er mee.

Tof speelt nu ongeveer een half jaar samen. Vanaf begin januari zijn er groepsrepetities. Tijdens deze repetities viel op dat mensen elkaar niet bij naam kenden. Het werd tijd om daar eens iets aan te doen. Vandaar deze avond; oftewel alles weer inpakken. Iedereen was heel benieuwd naar dat wat er ging komen.
Zoals al aangegeven was kennismaken het doel van de avond. Hoe kan dat beter als met een aantal spellen. De groep van ongeveer 55 man werd opgedeeld in instrumentgroepen. Slagwerk en groot koper zaten bij elkaar aangevuld met een aantal saxofonisten. In deze groepen werd krantentikkertje gespeeld. Na enige tijd werden de groepen in tweeën gedeeld en schoof de helft door waarna een nieuw spel werd gespeeld (Wie heeft de pet van tante Jet of een ander namenspel).

Hierna was er een pauze met drinken en een koek waarna een vragenspel werd gespeeld.
Na het globaal tellen van de punten kwam er een verliezer en winnaar uit. Zoals het hoort als het om de punten gaat waren er ook prijzen. Door een telfout waren er vijf prijzen en zes groepen, in de muziek die wij spelen hoeven we maar tot vier te tellen, daarna wordt het dus meteen veel. Gelukkig waren er nog koeken over die de groep met de minste punten wonnen.
Voor de nummers 5, 4, 3, 2 en 1 was er een zak met mini nutsen of marsen.
In de muziek gaat het erom je best te doen maar maakt het uiteindelijk niet uit wie eerste en wie laatste wordt, muziek maak je samen. Door de prijzen hetzelfde te houden is dat benadrukt.
Het was een erg gezellige avond die door de leden gewaardeerd werd en in een volgend jaar zeker voor herhaling vatbaar.